web analytics

Parksjtad in Transitie en ANBI

ANBI INFORMATIE

STICHTING TRANSITION TOWN PARKSJTAD

Werktitel: PARKSJTAD IN TRANSITIE

PiT, Tilburgstraat 21, 6415 BG, Heerlen; tel.: 045-5725409

Email: parksjtadintransitie(at)gmail.com
Bankrek.: NL06TRIO 0197 8517 03 / Fiscaal nr.: 853495439
Internet: http://parksjtad-in-transitie.nl

Kamer van Koophandel nr.: 59453680
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN: 853495439)
Giften aan ons zijn fiscaal aftrekbaar.

Per 17 december 2013 is de stichting Transition Town Parksjtad opgericht.
Begin maart 2014 is er een bankrekening bij de Triodus bank geopend.
Daardoor zijn er in het jaar 2013 geen financiële handelingen verricht.

Bestuur in 2014:
L. de Groot (voorzitter); A. Vodegel (penningmeester); M. Banen (secretaris).
R. Wijckmans, T. van den Berg en H. Steeman nemen deel aan de vergaderingen maar zijn geen officieel K.v.K.-geregistreerd lid.

Huidige kerngroep 2017:
L. de Groot (voorzitter); L. Dupuits (penningmeester); K. Los en H. Steeman (secretaris).
R. Wijckmans; E. Gèron; R. van der Luer; M. Uitewaal; F. Rochette en E. Donners nemen deel aan de vergaderingen maar zijn geen officieel K.v.K.-geregistreerd lid.

Doelstelling:
De stichting heeft tot doel om met het oog op de mondiale klimaat-, energie-, economische en voedselproblematiek

  • het stimuleren van de veerkracht in de samenleving middels duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord,
  • het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de burgers binnen deze gemeenschap,
  • het versterken van de samenhang teneinde een omschakeling te bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat met een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen. (artikel 2 stichting statuten)

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloningen voor hun werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden gegeven. Onkosten worden, mits schriftelijk gedeclareerd, vergoed.

Beleidsplan:

Werkzaamheden van de Stichting

– Kerngroep draagt zorg voor het geheel van de stichting. Er wordt gezocht naar een vaste locatie voor het houden van de diverse activiteiten.

– Werkgroep Repair Café Parkstad Limburg
De werkgroep Repair Café streeft erna om elk jaar minstens 9 keer een Repair Café ochtend of middag te houden ergens in Parkstad Limburg. Het reparatiecafé wordt op diverse locaties in Parkstad georganiseerd op de laatste zaterdag van de maand. Op die reparatie-ochtenden zijn deskundigen aanwezig voor kleding, elektra, hout en metaal, speelgoed, fietsen, computervragen enzovoort.

Contact: 06-53562168
repaircafeparkstadlimburg(at)gmail.com
Website: www.repaircafeparkstad.nl
Facebook: RepairCafé Parkstad

– Werkgroep Permacultuur
De werkgroep Permacultuur stimuleert permacultuur in de regio door o.a. presentaties en cursussen.

Permacultuur is leren van de natuur met als doel te voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen verbeteren of in stand houden.

We doen dit door de natuur als model te nemen voor het ontwerpen van onze huizen, tuinen, boerderijen, bossen, economieen, steden en dorpen. Permacultuur is met andere woorden een ontwerpwetenschap met een basis in de 3 ethische principes, zorg voor de aarde, zorg voor de mensen, eerlijk delen.

In 2013 is begonnen met de aanleg van een samentuin in de Dobbelsteijnstraat in Heerlen genaamd Dobbeltuin. Het is een permacultuur proeftuin die door middel van grondverbetering steeds meer vorm krijgt.

Er worden presentaties en cursussen moestuinieren op basis van permacultuur gegeven.

Contact: 06-47 31 10 49 en 045-5725409
Email: parksjtadintransitie(at)gmail.com
Werkgroep Permacultuur
Facebook: DobbeltuinHeerlen
Groen Verbindt

– Werkgroep Groene Kanteling
Doel: informatie verstrekken over het oprichten van een burgerpanel om samen in Parkstad aan klimaatverandering te werken.

Contact: eliane.geron0(at) gmail.com
Facebook: Groene Kanteling

– Werkgroep secretariaat
Deze houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de stichting maar ook met de inkoop en verkoop van boeken en brochures.

– Werkgroep Vredesburo
Deze staat met standmateriaal op festivals en manifestaties soms in samenwerking of combinatie met andere werkgroepen van PiT.

Voor belangstellenden zijn de stichting statuten in te zien via: kopie oprichtingsakte Stichting Transition Town Parksjtad.

Folder PiT januari 2017: PiTfolderjan2017def

Beleidsplan TTP 2014:
Beleidsplan Transition Town Parksjtad 2014

Vergaderverslagen 2014:
Notulen Transition Town Parksjtad 15 januari 2014

Jaarverslag TTP 2015:
Jaarverslag Transition Town Parksjtad 2015

Jaarverslag TTP 2015 (uitgebreid):
Jaarverslag Transition Town Parksjtad 2015 uitgebreid

Jaarverslag PiT 2016:
Jaarverslag Parksjtad in Transitie 2016

1 comment to Parksjtad in Transitie en ANBI