web analytics

Permacultuur Basiscursus

Permacultuur is leven in het besef onderdeel te zijn van de natuur. In de Permacultuur Basiscursus worden naast de introductie over permacultuur thema’s behandeld zoals bodem, ecologie, inleiding ontwerpleer, eetbare planten, economie en sociale permacultuur. Ben je benieuwd hoe permacultuur je eigen leven en dat van anderen duurzamer kan maken? Schrijf je dan in

Klik hier voor volledig bericht.

Permacultuur en tuinboeken

Boeken en brochures zijn na afspraak op het depot adres te koop (Tilburgstraat 21 Heerlen telefoon 06-47311049 of email: parksjtadintransitie(at)gmail.com) en te verkrijgen op de stand van Parksjtad in Transitie.

Auteur: Ina Curic | Illustraties: Kelemen Kinga | Vertaling: Louise van Luijk ISBN 978-90-9033536-0 | Full colour geïllustreerd | Hardcover | 40 pagina’s

Klik hier voor volledig bericht.

Permacultuur in Nederland en omgeving

Overgenomen van Douwe Beerda in Visionair met eigen aanvulling op 28 november 2013.

Afbeelding met dank aan www.permacultuur.eu (jaaropleiding permacultuur)

De interesse in permacultuur en het achterliggende gedachtengoed neemt wereldwijd toe. Dit laat zich onder andere zien in de wereldwijd snel toenemende hoeveelheid Transition Towns. Meer mensen willen weer gezond voedsel in de eigen omgeving

Klik hier voor volledig bericht.

Werkgroep Permacultuur

Permacultuur staat in een hoog aanzien bij Parksjtad in Transitie. Sinds oktober 2011 is er een Werkgroep Permacultuur.

Het eerste bericht van de werkgroep: Pilotproject zelfpluktuin in Kerkrade

Het tweede bericht van de werkgroep: Aanleg zelfpluktuin Kerkrade gestart

Het derde bericht van de werkgroep: Kinder-zelfpluktuin;experiment van burgers

Een filmpje op youtube: Nagezonden video zelfpluktuin

Klik hier voor volledig bericht.

Permacultuur

Permacultuur staat in een hoog aanzien bij Parksjtad in Transitie. Sinds eind 2011 bestaat de Werkgroep Permacultuur. Hieronder enkele artikels en websites over permacultuur.

Hieronder de link en beschrijving naar een website over plantengildes.

Plantengildes in Permacultuur

In de permacultuur ontwerpen we (eco) systemen naar het voorbeeld van de natuur. Een systeem van (samenwerkende)

Klik hier voor volledig bericht.

Werkgroepen

Via deze pagina kun je informatie vinden over de verschillende werkgroepen die er zijn binnen Parksjtad in Transitie.

Kerngroep PiT– Informatie over de kerngroep van Parksjtad in Transitie. RepairCafé Parkstad Limburg – Hoe, wat, waar vind je het RepairCafé ? Werkgroep Permacultuur – Ecologisch tuinieren in samenwerking met de natuur. Werkgroep Groene Kanteling – Doel:

Klik hier voor volledig bericht.

Oranje Fonds kent €20.000 toe aan Stadswerkplaats Heerlen

Stadswerkplaats Heerlen is zeer dankbaar voor de toekenning van het Oranje Fonds. Dit brengt de stand op 69% van de totale begroting!

Stadswerkplaats Heerlen is de openbare werkplaats in het centrum van Heerlen en nog in oprichting. Het biedt voor iedereen mogelijkheden ambachtelijk te werken in een professionele hout- en metaalwerkplaats. Het is hier

Klik hier voor volledig bericht.

Jaarverslag Parksjtad in Transitie 2019

Dit artikel bevat het jaarverslag van Parksjtad in Transitie en zijn verschillende werkgroepen van 2019 exclusief de Facebooklink’s. Wil je ook de verslagen van de diverse activiteiten op Facebook inzien dan kan je de pdf “Jaarverslag PiT 2019 met link’s” inzien en downloaden. Ook dit artikel kan je downloaden: klik hier.

Parksjtad in Transitie

Klik hier voor volledig bericht.

Parksjtad in Transitie heeft partner-organisatie in Herzogenrath

Enige tijd geleden kreeg Parksjtad in Transitie een bericht via het contact formulier op de website:

Mag ik mij even voorstellen. Dhr Erlinge en wij zijn met vergelijkbare projecten bezig in omstreken Herzogenrath waaronder ook Kerkrade. We zijn een tijd geleden een podcast begonnen, die in Herzogenrath wordt opgenomen, waarin we deze thema’s bespreken

Klik hier voor volledig bericht.

Parksjtad in Transitie bestaat 10 jaar

Parksjtad in Transitie is een milieu- en duurzaamheidsorganisatie met een groot sociaal maatschappelijk hart. Het biedt burgers een platform om met gelijkgestemden actie te ondernemen voor een duurzame samenleving binnen onze lokale gemeenschap en daarmee de samenhang te versterken teneinde een omschakeling te bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat met een

Klik hier voor volledig bericht.