web analytics

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de websites en onderdelen van www.parksjtad.transitiontowns.nl

Copyright en inhoud:

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de beheerder(s). Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie:

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De site is evenmin verantwoordelijk voor de reactie’s die gepost worden en de inhoud van berichten die niet door de beheerders geschreven zijn.

Linken naar deze site:

Het is de gebruiker van www.parksjtad.transitiontowns.nl toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en www.parksjtad.transitiontowns.nl. Indien u een banner wenst te plaatsen neemt u contact op met de beheerders.

Inbreuk op privacy:

Deze site is niet verantwoordelijk voor de berichten en reactie’s die gepost worden, indien er een inbreuk is wordt U verzocht om ons daarvan meteen via contact op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen. De desbetreffende betrokken personen zullen niet meer kunnen inloggen.

Afbeeldingen:

Het grootste deel van de foto’s die je op deze website vindt zijn afkomstig van mensen die betrokken zijn bij transitiontowns parksjtad. Op deze foto’s staat een copyright, wanneer U deze foto’s wenst te gebruiken, neem dan contact met ons op.  Deze foto’s mogen in geen geval gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. Indien u dit toch zou doen hebben wij het recht om u strafrechtelijk te vervolgen.

Verder maken wij gebruik van afbeeldingen die vallen onder de creative commons licentie. Dit zijn afbeeldingen die mogen worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar mits voor niet-commerciële doeleinden zoals ook in ons geval. Transitiontowns Parkstad selecteert deze afbeelding met zorg om te voorkomen dat er afbeeldingen met copyright worden gebruikt. Meent u dat er toch een copyright berust op een afbeelding, dan is dit per abuis gebeurd. In dit geval verzoeken wij u contact op te nemen met de beheerders zodat we betreffende afbeelding kunnen vervangen.