web analytics

Wie zijn wij?

Loesje-IntervisieIn het licht van piek-olie, milieuproblematiek en de economische crisis hebben enkele inwoners van Parksjtad besloten handen en voeten te geven aan een duurzame stad. Een stad met veerkracht. Hierbij willen we de sociale factor benadrukken want we willen opnieuw een samenleving creëren waarin duurzaamheid en diversiteit gevierd wordt. Op een positieve, stimulerende manier gaan we aan de slag met het hercreëren van onze omgeving voor ons en onze kinderen..

In januari 2009 is een kleine groep mensen gestart met de voorbereidingen. In maart 2009 werden enkele informatie/film-avonden over de thema’s piek-olie en zelfvoorziening georganiseerd. De bezoekers werden na afloop van de film uitgenodigd hun gevoelens en gedachten te delen. Vandaar ging het gesprek vaak vanzelf over naar vragen als:

  • Hoe gaan we om met de gevolgen van piek-olie?
  • Wat betekent dit voor onze stad/streek?
  • Hoe kunnen we onze stad/streek weerbaar maken?
  • Wat kunnen we zelf doen, inbrengen?

De maanden erna werden er activiteiten in de omgeving, in de natuur en in café Lachus georganiseerd. Zo werden er excursies georganiseerd naar tuinen in de buurt, excursies eetbare en medicinale planten, film- en informatie-avonden enzovoorts.

Er werden in samenwerking met Vredesburo Heerlen materialen aangeschaft zoals boeken, dvd’s en samenwerkingsspellen en nog steeds voorzien we mensen van informatie middels een stand die op festivals, manifestaties en bijeenkomsten staat.

Sinds november 2010 bestaat de werkgroep Repaircafé Parkstad Limburg (voorheen Repaircafé GeredGoed). Deze werkgroep organiseert 9 keer per jaar een reparatiemiddag op verschillende locaties in Parkstad. Daarnaast is de werkgroep Permacultuur actief sinds november 2011.

Per 17 december 2013 is de stichting Transition Town Parksjtad opgericht en heeft een ANBI-status gekregen. Toen is het Vredesburo ook een werkgroep geworden van TTP.
Begin 2016 is de naam veranderd in Parksjtad in Transitie (PiT).
Herfst 2016 heeft de werkgroep Groene Kanteling zich aangesloten.

Wij heten je van harte welkom op onze website.