web analytics

Overig

Wereldburger informatiepakket
rondom een eerlijke mondiale verdeling

In dit Wereldburgerpakket willen we laten zien dat EERLIJK DELEN een onmisbare bijdrage vormt tot een menswaardig bestaan voor iedereen. Het pakket biedt feiten, cijfers en inspiratie met betrekking tot o.a. de wereldbevolking, wereldsteden, landbouw; de wereldwijde verdeling van vermogen, handel, inkomen en energie; de Mondiale Voetafdruk, het Handvest van de Aarde, de macht van consumenten, Fair Trade Steden en investeren in EEN wereld EEN mensheid. Een katern over de Wereldmaaltijd met hierin een tabel met de berekening van de nieuwste cijfers van de Wereldmaaltijd, een poster en een placemat en handreikingen om zelf een Wereldmaaltijd te organiseren maken integraal onderdeel uit van dit nieuwe pakket.

INHOUDSOPGAVE

KATERN 1
– informatie voor Wereldburgers
– Eén wereld – één mensheid
– Wereldbevolking
– Wereldsteden
– Wereldlandbouw
– Wereldvermogensverdeling
– Wereldhandelsverdeling
– Wereldinkomensverdeling
– Wereldenergieverdeling
– De mondiale voetafdruk
– Watervoetafdruk
– Als de wereld een dorp was

KATERN 2
– De Wereldmaaltijd
– Wereldmaaltijdcijfers
– Genoeg voor iedereen
– Vlees: een verhaal apart
– Welk beslag legt u op de aarde?
– Voetafdruk van de Wereldmaaltijd
– Verklein je voedselvoetafdruk
– Tips om te besparen
– Kook je eigen Wereldmaaltijd
– Wereldmaaltijd voorbeeldmenu recept
– Wereldburgers

KATERN 3
– Inspiratie voor Wereldburgers
– Een andere wereld is mogelijk
– Wereld Sociaal Forum
– Investeren in één wereld
– De macht van de consument
– Fairtrade steden
– Wereld in beweging

PLACEMAT
Wereldmaaltijd A-3 formaat tweezijdig bedrukt

POSTER
Wereldmaaltijd A-3 formaat

€7,50Regionalisering van de economie

medicijn voor vele kwalen!
brochure LokaleEconomie1
Uitgave van Stichting Aarde
Project Nederland Anders 2007
samenstelling Willem Hoogendijk

Inhoud

  • Artikel: Economische regionalisering als the convenient solution
  • Een aantal sheets
  • Artikel: regionalisering van de economie – medicijn voor vele kwalen!
  • Nog sheets over ecologie en energie en over het geldsysteem en groeidwang en varia

Stichting Aarde was al vroeg bezig met regionalisering.
Praktisch stimuleert Stichting Aarde productieve activiteiten van onderop, ten einde mensen een beetje zelfvertrouwen te geven, weerbaar te maken en te zorgen dat zij wat gemakkelijker het eide van de maand halen.
Stichting Aarde stimuleert samen met het buurthuis, bewoners van een kanswijk tot eigen, nog bescheiden productieve activiteiten.
Voorts ontwikkeld zij, samen met het Milieucentrum Utrecht, regionale voedselvoorziening in en rond die stad, project Lekker Utregs. (www.lekkerutregs.nl)

A4
68 pag.
€6,50