web analytics

Europees burgerinitiatief voor Basisinkomen

Op 25 september 2020 is er een europees initiatief gestart met als doel om in de hele EU de invoering van onvoorwaardelijke basisinkomens te bewerkstelligen.

Hierdoor wordt het materiële bestaan en de mogelijkheid van eenieder om deel te nemen aan de samenleving als onderdeel van haar economisch beleid gewaarborgt.

Dit doel wordt bereikt terwijl het binnen de bevoegdheden blijft die de Verdragen aan de EU hebben toegekend.

Wij verzoeken de Commissie van de EU een voorstel in te dienen voor onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU, die de regionale verschillen verkleinen om de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU te versterken.

Hiermee wordt het doel gerealiseerd van de gezamenlijke verklaring van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie, waarin zij in 2017 hebben verklaard dat de EU en haar lidstaten ook ondersteuning [zullen] bieden voor efficiënte, duurzame en billijke sociale beschermingsstelsels om een basis-inkomen te garanderen om ongelijkheid te bestrijden.

Voor meer informatie en/of het steunen van dit initiatief: https://eci-ubi.eu/

Dit initiatief loopt tot: 25-december-2021

 

Reacties niet mogelijk.