web analytics

Informatieve (digitale) bijeenkomst over windenergie in Parkstad-Zuid

De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld zetten een volgende stap in het project Windenergie Parkstad-Zuid. Zij gaan marktpartijen en ook energiecoöperaties uitnodigen om met concrete voorstellen te komen voor windmolens in Parkstad-Zuid. Ook nu willen zij u hier weer graag bij betrekken.

Zij nodigen daarom omwonenden, ondernemers, energiecoöperaties, gemeenteraadsleden en andere belangstellenden van harte uit voor een (digitale) informatiebijeenkomst over het project          Windenergie in Parkstad-Zuid op donderdag 28 januari 2021 van 19.00 tot 20.30.

Op weg naar een energieneutraal Parkstad

De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld willen samen windenergieprojecten realiseren om duurzame energie op te wekken. Hiermee wordt een forse stap gezet richting een energieneutraal Parkstad in 2040. Dat is namelijk de afspraak die alle Parkstadgemeenten met elkaar hebben gemaakt. Energieneutraal betekent dat we in de regio evenveel energie opwekken als dat we zelf nodig hebben. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan, het tegengaan van de opwarming van de aarde zoals ook afgesproken is in het Nationaal Klimaatakkoord.

Het project Windenergie Parkstad-Zuid tot nu toe

Op 25 november 2019 heeft een eerste bijeenkomst Windenergie Parkstad-Zuid’ plaatsgevonden voor inwoners uit de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld waarbij ruim 200 personen aanwezig waren. Vanuit deze bijeenkomst hebben 5o personen een werkgroep gevormd die de betrokken wethouders hebben geadviseerd over de invulling en aanpak van windenergie in Parkstad-Zuid. Deze adviezen en aanbevelingen zijn meegenomen in een voorstel aan de gemeenteraden om verder te gaan met het proces voor het ontwikkelen van windenergie in Parkstad-Zuid (zie www.windenergieparkstad.nl voor meer informatie). In december 2020 hebben de gemeenten positief besloten over het voorstel. Daarmee is de weg vrij om marktpartijen uit te nodigen om, binnen de voorwaarden van de gemeenten, met plannen te komen voor het plaatsen van windmolens in Parkstad-Zuid. Natuurlijk worden ook nu de inwoners actief betrokken bij het proces.

Programma en aanmelden

Op 28 januari wordt u uitgelegd wat het vervolgproces inhoudt, aan welke voorwaarden plannen voor windmolens moeten voldoen en wordt met u hierover in gesprek gegaan. Door de coronamaat-regelen is het niet mogelijk ‘om elkaar op locatie te ontmoeten. Daarom organiseren we een online bijeenkomst in de vorm van een webinar.

Deelnemen kan via een computer, tablet of smartphone met internetverbinding.

Er worden tijdens het webinar opnames gemaakt van de gesprekstafel. Indien u niet in de gelegenheid bent om live aan het webinar deel te neren, dan kunt u de opnames vanaf 1. februari 2022 inclusief ondertiteling terugkijken via een link die beschikbaar wordt gesteld op www.windenergieparkstad.nl. Heeft u na het terugkijken van het webinar nog vragen, dan kunt u een e-mail met uw vragen sturen naar: info(at)windenergieparkstad.

Wilt u meedoen, maar kunt u zich niet via e-mail aanmelden? Of beschikt u niet over de mogelijkheid om online deel te nemen? Neemt u dan telefonisch contact op met de gemeente via 14045.

Wilt u deelnemen ?

Schrijf u dan uiterlijk dinsdag 26 januari 2021 in via www.windenergieparkstad.nl/aanmelden.

Wanneer?

Donderdag 28 januari 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Hoe?

Digitaal. U ontvangt na uw aanmelding een e-mail met informatie om aan het webinar deel te nemen.

Wilt w op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Meld u dan ook aan voor de e-mail nieuwsbrief. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@windenergieparkstad.nl met als onderwerp: ‘aanmelden updates’.

Tot slot

De gemeenten hebben hun best gedaan zoveel mogelijk omwonenden van dit project via een brief op het eigen (woon- of bedrijfs-) adres te informeren. Spreekt u andere geïnteresseerden, of kent u belangstel-lenden met een ‘nee-nee- sticker” op de brievenbus, attendeer hen dan gerust op deze uitnodiging .

Als u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen via info@windenergieparkstad.nl of een bezoek brengen aan de website: www.windenergieparkstad.nl

Reacties niet mogelijk.