web analytics

31 januari 2011 – Lokale Energie Dag Heerlen

Op 31 januari 2011 wil de gemeente Heerlen burgers, bedrijven en instellingen informeren over hun plannen en stimuleren om hier ook een bijdrage aan te leveren. De dag vindt plaats in de Schouwburg aan het Van Grunsvenplein.

Van 14.00 tot 22.00 uur zal er een energie informatiemarkt worden gehouden waar iedereen vrij kan binnenlopen om zich te laten informeren over de producten/maatregelen uit de Limburgse Energiesubsidie en leuke projecten die reeds draaien in Heerlen zoals het educatieproject Sarah’s Wereld, de Wijk van Morgen, het Mijnwaterproject, het zonnevolgsysteem van het Herle College. Ook kunnen bezoekers een ritje maken in de elektrische auto van de Hogeschool Zuyd, de zonne-kart van het Herle, een elektrische fiets of scooter. Uiteraard staat Transition Town Parksjtad met een stand.

‘s-Middags van 14.00 tot 17.00 uur is een speciale sessie met het Heerlense bedrijfsleven. Anne-Marie Rakhorst zal haar visie geven op de kansen van de energietransitie, zowel op ecologisch als economisch gebied. Aansluitend zullen we trachten in een sessie van ‘het klimaatcafé ‘ lokale kansen, acties en samenwerking helder te krijgen. Voor meer info kunt u terecht op www.heerlen.nl .
Aanmelden is verplicht en kan via nieuweenergie@heerlen.nl

’s-Avonds van 19.00 tot 22.00 uur is een meer openbare sessie voor burgers, wijkorganisaties en milieuorganisaties. Hier zal Jef Pleumeekers vertellen over zijn visie en ervaringen als voormalig directeur van SenterNovem. (het energieagentschap
van Nederland) Aansluitend zal weer een sessie van ‘het klimaatcafé’ plaatsvinden om te verkennen welke acties er zouden kunnen worden opgestart met burgers. Ook zullen wij tijdens deze bijeenkomst de winnaars bekendmaken van de isolatiewedstrijd op het Van Grunsvenplein. Voor meer info kunt u terecht op www.heerlen.nl . Ook hiervoor is aanmelden verplicht. Dit kan via nieuweenergie@heerlen.nl

Van 12.30 tot 14.00 zijn de basisscholen uitgenodigd om met groepen 7 en 8 naar een speciale energievoorstelling te komen kijken van Mad-Science. Tijdens deze voorstelling zullen de scholen ook hun bijdrage aanbieden aan de wethouder uit de vervanging van alle TL-lampen op hun school.

Reacties niet mogelijk.