web analytics

7 mei Café Mondiaal: ‘Energiepolitiek’

logo_Heerlen_Mondiaal

Op 7 mei 2015 organiseert Heerlen Mondiaal de 20 ste editie van Café Mondiaal met als thema: ‘Energiepolitiek’

Deze editie begint om 19.30 en vind plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

We gebruiken allemaal veel energie, vaak zonder daar verder over na te denken. Wij tanken waarbij we vooral oog hebben voor de literprijs en niet de honderden liters fossiele brandstof. Over het algemeen gebruiken we vooral elektriciteit, gas en brandstof voor onze mobiliteit.

Deze Café Mondiaal zullen we ingaan op ons energiegebruik en dan vooral de bijbehorende energiepolitiek.

Want aan ons grote energiegebruik valt nogal wat te verbeteren. Denk maar aan de belang- rijkste bronnen van elektriciteit: aardgas, aard- olie, steenkool, kernenergie, windmolens, zonne- panelen en waterkracht. Aan elk van deze bronnen zijn voor- en nadelen verbonden. Zo zijn bijvoorbeeld het gebruik en de export van aard- gas een zeer belangrijke bron van inkomsten van onze staat. Maar aardbevingen in Groningen zijn de keerzijde.

Waar moeten we voor kiezen ? Aardgas uit Rusland ? en daarmee president Vladimir Poetin meer macht geven ? Aardolie uit Saoedi Arabië, Irak en/of Iran? Mogen we blij zijn met de recente nucleair akkoord met Iran over de ontwikkeling van kernenergie ? Is Iran daarmee geen ‘schurkenstaat’ meer ? Japan heropent weer twee kerncentrales.

Fossiele brandstof is op het ogenblik erg goedkoop. Dat is positief voor onze economie en negatief voor ons klimaat. Zorgen anders de ‘nieuwe wereldmachten’ China, India en Brazilië wel voor een onomkeerbare toevoer van broei- kasgassen ? En gunnen we de arme kant van onze wereld ook meer energie om hun welvaart te vergroten ?

Maar hoe moet het dan wel ? Kunnen de alternatieve, duurzame energiebronnen en energiebesparing werkelijk een belangrijke rol van betekenis spelen? Een bijna-zonsverduister- ing en de energiecentrales draaien weer.

Hoe krijgen we de wereld zover dat deze substantieel en effectief worden in de ongelijke strijd tegen goedkope energiebronnen zoals schaliegas, steenkool, kernenergie en minder wordende olie en gasvoorraden ?

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Heerlen Mondiaal.

Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider. Hij zal dit keer ook de korte inleiding verzorgen.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag- stukken, klimaat- en milieuproblemen, enz.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie.

Zie ook de website van HeerlenMondiaal: www.heerlenmondiaal.nl

Reacties niet mogelijk.