web analytics

Boek “Een @nder soort geld”

voorkant_een_ander_soort_geld kopie26 september is “Een @nder soort geld” uitgekomen. Geld en banken lijken een onveranderlijk bolwerk, maar in dit nieuwe STRO boek leest u dat doorbraken op komst zijn. Doorbraken naar een soort geld en manier van bankieren, die de belangen van mens en milieu wel dienen.

De Sociale Trade Organisation (Stichting STRO) wil zoveel mogelijk mensen bereiken met dit boek. Daarom geven zij het uit als een doorgeefboek.
Het secretariaat van Transition Town Parksjtad is een afhaal- en inleverpunt van dit doorgeefboek. Heeft u interesse? Neem dan contact op met info(at)parksjtad.transitiontowns.nl.

Het boek is ook als e-boek verkrijgbaar. Door een mail te sturen naar info(at)socialtrade.nl o.v.v. “e-boek” ontvangt u een link om het e-boek te downloaden.

Samenvatting ander soort geld

Kan geld echt veranderen?
helen_toxopeusSchrijfster Helen Toxopeus voerde een groot aantal gesprekken met STRO-directeur Henk van Arkel. Welke visie heeft STRO over geldvernieuwing? Hoe draagt dat bij aan een duurzame en sociale samenleving? Het resultaat is een persoonlijk, verrassend en leesbaar verhaal.

Geld dat ook werkt tijdens een crisis!
In deel 2 van het boek beschrijft Henk van Arkel de actualiteit van het @ndere soort geld, dat STRO nu samen met haar partners in Europa neerzet. Geld dat ook werkt tijdens een crisis!
Lees hier hoe met uw hulp en de inzet van IT-innovaties ook in Nederland een alternatief kan worden gerealiseerd voor de doodlopende weg van de banken en financiële markten.

Lange samenvatting ander soort geld

Is een ander soort geld mogelijk, dat tot een eerlijker, effectiever en duurzamer samenleving leidt? Twee betrokken mensen met een totaal verschillende achtergrond raken in gesprek. Werelden botsen. De één is opgeleid als econoom en heeft net haar baan bij een bank opgezegd. De ander is verantwoordelijk voor de innovatieve handels- en geldsystemen die Social Trade Organisation (STRO) op verschillende plekken in de wereld test. De oud-bankier twijfelt of er alternatieven bestaan voor het huidige geld. Toch wint haar nieuwsgierigheid het van haar scepsis en ze verdiept zich in het werk van STRO. Haar wordt gevraagd tal van de gevestigde denkbeelden over geld en economie kritisch te overdenken. Dit boek verrast: speculatie als belangrijkste functie van geld; en hoe ict-innovaties het monopolie van banken veel fundamenteler bedreigen dan Bitcoin doet.

In een apart gedeelte van het boek beschrijft STRO directeur Henk van Arkel de actualiteit van het @ndere geld, dat STRO nu samen met haar partners in Europa neerzet. Dit gebeurt al in Bristol, Catalonië, Lombardije en op Sardinië. De realisatie van deze Social Trade Credit Circuits geschiedt met steun van de EU. Het is geld dat juist werkt tijdens een crisis!

Lees in dit boek hoe met uw hulp en de inzet van IT-innovaties ook in Nederland een alternatief kan worden gerealiseerd voor de doodlopende weg van de banken en financiële markten. Dit wordt een historische gebeurtenis. Want nooit waren er twee soorten geld tegelijk.

Een @nder soort geld is een boek voor iedereen, zonder vaktermen en moeilijk gedoe. De vorm van een gesprek maakt het zeer begrijpelijk. Het is voor eenieder die wil weten hoe het echt zit met de euro, de crisis en wat eraan gedaan kan worden. Het is een volkomen origineel geluid dat stoelt op in de praktijk geteste ideeën. Het is een boek geworden met een frisse blik op wat geld nu eigenlijk is, hoe het ‘werkt’ in ons voordeel èn in ons nadeel; en waarom een tweede munt handig is.

MAAK KENNIS MET STRO

 • Dit voorjaar won STRO met haar software Cyclos4Pro in Las Vegas de E-Pay Software Award van de internationale betaalindustrie en kreeg zij de eerste prijs van $50.000 in de Payment Next Zone van de ‘Bill and Melinda Gates Foundation’ voor armoedebestrijding.
 • Winnaar eerste prijs ($50.000) in Payment Next Zone door de Gates Foundation voor bijdrage aan armoedebestrijding.
 • Levert Uruguay de technologie voor voedselbetalingen aan arme studenten.
 • Winnaar Untergugenbergerpreise Wörgl 2007.
 • Gesteund door de Stichting DOEN, met dank aan de Nationale Postcode Loterij.
 • Geselecteerd door de Europese Commissie voor innovatie die krediet en klanten naar MKB brengt.
 • Partnerschappen met de regio regeringen van Lombardije en Sardinië, de stadsbesturen van Catalaanse steden en de Bristol City Council.
 • Partner van Sardex Circuito di Credito Commericale dat jaarlijks verdubbelt (nu ruim twee miljoen per maand).
 • STRO-partner Bristol Pounds is de meest succesvolle lokale munt in de UK.
 • Bristol Pound test nu voor de Britse regering lokaal geld in Totnes, met STRO-software en STRO-innovaties. Bij succes gaat de Britse regering brede invoering van lokaal geld steunen.
 • In gesprek met de regering van Bosnië-Herzogovina om de noodhulp voor de overstromingen door een special betaalkanaal te voeren om het als @nder geld meer impact te geven en de jeugdwerkloosheid te bestrijden.
 • STRO organiseert met een snel groeiende groep Nederlandse bedrijfsnetwerken een Social Trade Credit Circuit dat in 2015 Nederlandse MKB-leden aan krediet en klanten gaat helpen. Zie www.socialtrade.nl⁄circuitnederland.
 • Twitter: volg STRO (@SocialTradeOrg) en stuur een tweet over wat je vindt van het boek met hashtag #eenandersoortgeld en een link naar www.socialtrade.nl⁄eenandersoortgeld
 • Facebook: Like STRO (www.facebook.com⁄socialtrade) en deel wat je vindt van het boek op je eigen pagina met een link naar www.socialtrade.nl⁄circuitnederland.

Reacties niet mogelijk.