web analytics

Café Mondiaal: Het nieuwe gemeentelijk mondiaal beleid in Heerlen?


Op 1 Maart 2018 organiseert Heerlen Mondiaal de 47 ste editie van Café Mondiaal met als thema: het nieuwe gemeentelijk mondiaal beleid?

Deze editie begint om 19.30 en vindt ook deze keer plaats in de Café Pelt gelegen aan het Pancratiusplein 48 te Heerlen.

Op 21 maart aanstaande zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Heerlen. Dat kan een mijlpaal zijn voor het gemeentelijk mondiaal beleid. Hoe kunnen mondiale thema’s hun doorwerking krijgen in het Heerlense gemeentelijke beleid en wat hebben de Heerlense politieke partijen (in hun programma’s) hierover de burger te melden? De nieuwe raadsperiode biedt namelijk via een coalitieovereenkomst en collegeprogramma mogelijkheden om het mondiale beleid een nieuwe impuls te geven.

De politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen in Heerlen deelnemen, zijn uitgenodigd om aan te geven wat zij vinden van het tot nu toe gevoerde gemeentelijke mondiale beleid en wat ze van plan zijn hieraan te veranderen. Ze zijn ook gevraagd om voor de volgende deelonderwerpen uittreksels op te sturen van hun verkiezingsprogramma: duurzame ontwikkelingsdoelen, Parkstad Fair Trade Regio,
maatschappelijk verantwoord ondernemen, vluchtelingenbeleid en integratie van allochtonen en armoedebeleid, klimaatverandering plus vrede en veiligheid. Als ze in hun (beknopte) verkiezingsprogramma aan een of meerdere onderwerpen geen aandacht hebben besteed, zijn ze verzocht hier alsnog een mening over te geven.

We zullen de verschillende partijen onderling vergelijken en zo nodig uitnodigen er een reëel haalbaar schepje er bovenop te doen. Daarnaast zullen we ook enkele stellingen ter bespreking voorleggen.

Cafe Mondiaal

Deze aflevering wordt georganiseerd door Heerlen Mondiaal.

Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken(at)hotmail.com

Reacties niet mogelijk.