web analytics

Café Mondiaal: ‘Hoe verder met de Millenniumdoelen ?’

Button_JPS_2

Op 3 september 2015 organiseert Heerlen Mondiaal de 23 ste editie van Café Mondiaal met als thema: ‘Hoe verder met de Millenniumdoelen ?’

Deze editie begint om 19.30 en vind plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Wat is er eigenlijk terecht gekomen van de Millenniumdoelen 2000-2015 ? Wat is gerealiseerd of zijn deze ondertussen achterhaald ? En hoe nu verder ? Zit de wereld – met al zijn oorlogen en conflicten – wel te wachten op (te) ambitieuze ontwikkelingsdoelstellingen ? Maar wat moet er op zijn minst gebeuren om de wereldbevolking een redelijk bestaan te bieden ? En welke doelen zijn voldoende realistisch ?

Wat willen al die regeringen, organisaties en mensen die jaren gewerkt hebben aan de nieuwe doelen ?

Op 28 september aanstaande stellen de Verenigde Naties de nieuwe Sustainable Development Goals 2030 officieel vast.

Deze Sustainable Development Goals 2030 ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030
volgen de Millenniumdoelen 2000-2015 op. In ieder geval zullen ‘duurzaamheid’ en ‘einde armoede’ de sleutelwoorden worden.

En wat gaan deze nieuwe doelen voor Heerlen betekenen ?. Passen deze ook bij ons in Heerlen ?

millenniumdoelen8
De huidige Millenniumdoelen

Cafe Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door de Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente, onderdeel van Heerlen Mondiaal.

Namens de werkgroep zal Wim van Kempen de korte inleiding verzorgen. Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Op 28 september vindt er in Heerlen een manifestatie plaats waar met veel betrokkenen in de regio de balans over de voorbije periode 2000-2015 wordt opgemaakt en waar ook vooruit wordt gekeken. Meer hierover leest u verderop in deze Inkijk.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag-stukken, klimaat- en milieuproblemen, enz.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is (meestal) de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

Voor meer informatie:

Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente:
Wim van Kempen:
wimvankempen@kpnplanet.nl

of

HeerlenMondiaal:
Harrie Winteraeken (voorzitter)
hwinteracken@hotmail.com

Zie ook:

www.heerlenmondiaal.nl
www.heerlenmillenniumgemeente.nl

www.facebook.com/heerlenmondiaal

SDGS

Reacties niet mogelijk.