web analytics

Dorp te koop!

Op 25 oktober postte permaculturist Marc Siepman een opmerkelijke oproep op de Transition Towns google-lijst. Paul Hendriksen, mede initiatiefnemer van Transition Towns Nederland, gaf daar een aanvulling op. Beide berichten staan hieronder.

Beste mensen,

Het zal de meesten niet ontgaan zijn: het dorp Hamingen (gemeente Staphorst) staat te koop. Meteen sprak het potentieel om er een permacultuurdorp van te maken mijzelf en anderen aan. Ik hoop dat het jullie ook aanspreekt en de moeite willen nemen het even te bekijken en door te sturen naar mensen die mogelijk interesse hebben om hierbij betrokken te zijn, op wat voor manier dan ook.

Hamingen (gemeente Staphorst)

De laatste maanden borrelt er iets: mensen willen een concrete plek waar je terecht kan voor informatie over permacultuur en waar je kan ervaren hoe werkelijk duurzame landbouw eruit ziet. Waar aangetoond wordt dat intensievere landbouw en veeteelt geen oplossing zijn, maar een probleem. De echte oplossingen zijn al een tijdje bekend, maar niet bij het grote publiek. Daar moet verandering in komen om de crises het hoofd te kunnen bieden.

Wat de grootste crisis is durf ik niet met zekerheid te zeggen. De bedreiging van onze zaadsoevereiniteit door grootmachten als Monsanto, klimaatverandering, olieafhankelijkheid, het verlies van bodemvruchtbaarheid, bijensterfte, schaalvergroting, vervuiling, verzilting, fosfaattekorten, zinktekorten, zelfs boerentekorten, noem het allemaal maar op… ze zijn allemaal zeer tastbaar. En toch zijn ze stuk voor stuk op te lossen.

Er is behoefte aan een plek waar soevereiniteit te vinden is. Waar coöperatief gewerkt en onderwezen wordt. Waar boeren terecht kunnen voor kennis en praktijkvoorbeelden. Waar mensen werken die kennis hebben van de bodem. Waar niet geld, maar een gezonde, leefbare wereld voor onze kinderen de motivator is. Die plek zou Hamingen kunnen zijn, als we daar gezamenlijk voor kiezen. En geef toe: het is een inspirerende gedachte.

Er is een Google Discussiegroep gestart om gemakkelijk met alle betrokkenen en geïnteresseerden te kunnen praten zonder dat alles via een contactpersoon moet gaan. Het wordt gecrowdfund, maar het moet ook gecrowdsourced worden. Mensen die hier de nuttigste bijdragen leveren worden uitgenodigd mee te werken aan het projectplan, als ze daar behoefte aan hebben.

Het lijkt me geweldig als we dit samen voor elkaar kunnen krijgen, het lijkt me zeer haalbaar. De verkopende partij heeft geen winstoogmerk en zeggen zelf:

“De stichting Vastgoed Non Nobis is actief op het gebied van onroerende goederen. Zij richt zich daarbij expliciet op organisaties die vanuit maatschappelijke betrokkenheid initiatieven ontplooien voor een betere samenleving en daarbij onroerend goed nodig hebben.”

Klinkt als een goede partner! Ik ben benieuwd naar jullie reactie.

Met gevoel voor humus,

Marc Siepman
gevoelvoorhumus.nl
twitter.com/GevoelVoorHumus

Teken de petitie voor kringlooplandbouw op:
kringlooplandbouw.petities.nl


Dag allemaal,

Zoals Marc al schrijft hebben hij en ik de eerste stappen ondernomen om mensen bij elkaar te krijgen die over het starten van een permacultuur initiatief dat grootschaliger is dan de meeste die Nederland tot nu toe kent, en dat bovendien niet gebonden is aan een beperkte periode waarin het initiatief kan worden neergezet. Als we middels een collectieve actie grond kunnen verwerven die daarmee ons eigendom wordt, dan hebben we de tijd om het uit te bouwen naar eigen inzicht en wensen.

Om even iets meer van de context te schetsen: Hamingen is een terp-dorp waarvan 4 van de 6 boerderijen gezamenlijk te koop staan, op ruim driekwart hectare grond met schuren en een werkplaats. In directe nabijheid is nog eens 6 ha landbouwgrond te koop.


View Larger Map

Alles bij elkaar gaat het om een bedrag van +/- 1.380.000 euro. Staar je niet blind op de prijs: kijkend naar grond- en huizenprijzen in Nederland, en de zo op het oog prima staat van de hoofdgebouwen, is dit een koopje. Bovendien zeer gunstig gelegen t.o.v. het openbaar vervoer. Ter vergelijking: voor het Aardehuisproject in Olst betaalden we alleen al voor de bouwgrond (1,2 ha) ruim 950.000 euro, en dan staat er dus nog geen huis op…

Nu is het ‘even’ bijeenbrengen van 1,4 miljoen natuurlijk niet 1,2,3 geregeld. En voordat er eventueel een koop wordt gesloten moet je achter de schermen een hele hoop zaken regelen en met elkaar doordenken en uitwerken. Wellicht dat er een andere partij is die dit dorpje voor onze neuzen wegkaapt. Dan nog is het voorbereidende werk dat te doen staat geen weggegooide tijd, integendeel!

Marcs bovenstaande pleidooi blijft recht overeind staan en op termijn zal zich ongetwijfeld dan een andere locatie aandienen waar de plannen ook werkelijkheid kunnen worden.

Hartelijke groet,
Paul Hendriksen

transitiontowns.nl
Grote Overstraat 22
7411 JC Deventer
Tel: 0570-615419
Di – Do: 10 – 17 uur

Reacties niet mogelijk.