web analytics

Energie Coöperatie Sittard-Geleen organiseert Energiebeurs

Op maandag 15 april 2013 organiseert het nieuwe initiatief de Energie Coöperatie Sittard-Geleen een energiebeurs waarbij alles over energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie aan bod komt.

Solar-Power

500 zonnedaken
Afgelopen jaar organiseerde Laura Monathen samen met twee andere burgers Jan Muijtjens en Frank Rijnders in Sittard-Geleen op wijkniveau vier informatie avonden over zonne-energie. Oorspronkelijk een campagne van Nudge voor ‘zonnekracht’ en in opvolging van de bijeenkomst bij Transition Town Roermond. Samengevoegd bracht dit een concept voor lokale buurten om kennis te delen over de mogelijkheid van het zelf opwekken van elektriciteit en de energielasten te verlagen. Vier succesvolle edities, met ieder 200 bezoekers, en inmiddels vele particuliere zonnedaken in de regio.

Van onderop… naar een duurzame stad
Sinds een paar maanden heeft zich een groep enthousiaste burgers verenigd in een coöperatie i.o. om in Sittard Geleen actief aan de slag te gaan met lokaal opwekken van duurzame energie, duurzame en betaalbare energie voor de leden en een bijdrage aan het leefklimaat in de omgeving. Een van de eerste activiteiten die we in 2013 organiseren is een Energie- en Duurzaamheidsbeurs. Daar bieden we lokale bedrijven de gelegenheid om zich aan het publiek te presenteren. Een brug tussen de behoefte naar meer informatie vanuit de burger en de noodzaak om te verduurzamen vanuit de samenleving. Ook zijn er non-profit organisaties aanwezig die zich inzetten voor duurzaamheid in het bijzonder. De gemeente Sittard-Geleen heeft toegezegd het initiatief van harte te ondersteunen en zal zelf “Het Groene Net” als initiatief hier presenteren.

De Energie- en Duurzaamheidsbeurs gaat plaatsvinden op maandag 15 april 2013 vanaf 14:00 uur tot 22:00 uur in de Hanenhof te Geleen. Voor meer informatie over deelname als onderneming, kunt u contact opnemen met Robert Housmans 06 304 383 97 of via het contactformulier.

Reacties niet mogelijk.