web analytics

Folder voorjaar 2014 Transition Town Parksjtad

peak logo rond1Onlangs is een nieuwe folder van Transition Town Parksjtad van de drukker gekomen. Deze is hier de downloaden: TTPfoldermei2014. Wat daarin opvalt is dat TTP een stichting is geworden met een ANBI status. Het is daardoor mogelijk om Transition Town Parksjtad financieel te steunen en dat op te geven aan de belasting.
We zijn op 17 december 2013 een stichting geworden dankzij een match via de Maatschappelijke beursvloer “Parkstad aan zet”. Daar is Notaris van Thoor uit Kerkrade bereid gevonden om tegen een gereduceerde prijs de stichting statuten te bekrachtigen. Voor belangstellenden zijn de stichting statuten in te zien via: kopie oprichtingsakte Stichting Transition Town Parksjtad

Daarnaast worden er twee nieuwe werkgroepen genoemd namelijk “Werkgroep LETSVoorElkaar” en de “Werkgroep Duurzaam Bouwen”.

Even voorstellen:

TRANSITION TOWN PARKSJTAD
DE KRACHT VAN DE LOKALE GEMEENSCHAP

Wat zijn transition towns?
Letterlijk betekent transition town een stad in omschakeling. Het zijn lokale gemeenschappen die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. De grondlegger van dit initiatief is Rob Hopkins, die de eerste transition town oprichtte in Totnes, Engeland. Hij beschreef zijn ideeën en ervaringen in: ‘Transitie Handboek – Van olieafhankelijkheid naar lokale veerkracht.’

Rop Hopkins

Rop Hopkins

Transition towns is een reactie op piek-olie en milieuproblematiek. Het doel is je eigen streek, stad, dorp of wijk voor te bereiden op een omschakeling naar een economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Het Transition Towns (TT) -concept gaat over oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert. Het doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. Kortom: Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap.
In een paar jaar tijd is het TT-concept wereldwijd aangeslagen. Gestart in 2006 in Totnes, hebben wereldwijd vele honderden gemeenten de ambitie om een Transition Town te worden. In Nederland zijn er in 2013 actieve TT-groepen in minstens 25 steden. Daarnaast zijn er in 62 plaatsen en wijken contactpersonen die medestanders zoeken, of startende initiatiefgroepen.

LOGO1KleurHoofd, hart en handen
Het TT-model benadert dit veranderings-proces op drie niveaus namelijk met hoofd, hart en handen. Het hoofd betreft vooral feitenkennis m.b.t. Piekolie en klimaatverandering. Als je weet hoe de ontwikkelingen ervoor staan en je tot het inzicht komt dat het allemaal anders moet, dan kun je werkelijk in beweging komen. Het is de eerste stap in een veranderingsproces. Bewust worden van en inzicht verwerven in de gevolgen van onze energie-intensieve levensstijl, dat is de sleutel tot een nieuwe levenswijze.

Bouw aan een positieve visie
Het hart van een transitiontown-initiatief wordt gevormd door een toekomstvisie. Je droomt samen een nieuwe samenleving. De grootste kracht voor het hart is het vertrouwen dat dingen gaan lukken. Ook de fantasie en het lef om dingen te koesteren zijn stimulerende krachten. Het is een kwestie van motivatie, idealisme, bezieling, vertrouwen en plezier. Maar ook het omzetten van boosheid en onmacht gevoel in kracht en creativiteit.

Ga aan de slag!
TT-werkgroepen zetten met de handen het transitiontown-initiatief tastbaar neer met concrete acties, projecten en cursussen. Er zijn heel veel mogelijkheden voor steden, dorpen en wijken om zich tot vitale gemeenschappen te ontwikkelen. Lokale gemeenschappen verbouwen hun eigen voedsel, wekken hun eigen energie op, bouwen huizen met materialen uit de directe omgeving, gaan slim met water om en kunnen zelfs de lokale economie versterken bijvoorbeeld met een eigen munteenheid.
handmetnoten
Lokale duurzame initiatieven
Transition Town Parksjtad heeft momenteel vier werkgroepen die aan de weg timmeren:

  • Repair Café Parkstad Limburg
  • Werkgroep Permacultuur
  • LETSVoorElkaar
  • Werkgroep Duurzaam Bouwen

Repair Café Parkstad Limburg
RCHet reparatiecafé wordt op diverse locaties in Parkstad georganiseerd op de laatste zaterdag van de maand. Op die reparatie-ochtenden zijn deskundigen aanwezig voor kleding, elektra, hout en metaal, speelgoed, fietsen, computervragen enzovoort.

Contact: 06-53562168
repaircafeparkstadlimburg(at)gmail.com
Website: www.repaircafe.nl/heerlen
Facebook: repaircafeparkstad

Werkgroep Permacultuur
De werkgroep Permacultuur wil aspecten van permacultuur in de regio realiseren en cursussen geven. In 2013 is begonnen met de aanleg van een buurttuin in de  Dobbelsteijnstraat in Heerlen. Er worden presentaties en cursussen moestuinieren op basis van permacultuur gegeven.

Contact: 06-47311049 en 045-5725409
Facebook: DobbeltuinHeerlen

Werkgroep LETSVoorElkaar
LETSVoorElkaar is een regionale diensten en goederen ruilsysteem.

Contact: 06-14835537
letsvoorelkaar(at)gmail.com
Website: www.letsvoorelkaar.nl

Werkgroep Duurzaam Bouwen
Deze werkgroep houdt zich bezig met duurzaam bouwen en renoveren / verduurzamen van bestaande gebouwen.

Informatie over Transition Town Parksjtad, bestellen materiaal via ons secretariaat en voor berichtgeving zie onze website of abonneer u op de TTP nieuwsbrief.

Secretariaat: 045-5725409
info(at)parksjtad.transitiontowns.nl
Website: parksjtad.transitiontowns.nl
Facebook: TransitionTownParksjtad

Financieel steunen kan op rekening nr: NL06 TRIO 0197 8517 03
t.n.v. Stichting Transition Town Parksjtad
o.v.v. Gift of Bestemmingsgift voor: ……
TTP heeft een ANBI status

Reacties niet mogelijk.