web analytics

Hart voor biodiversiteit, geen octrooi op leven

Planten en dieren zijn levende organismen, geen menselijke uitvindingen! Ze zijn onderdeel van de natuur én van onze landbouwcultuur. In het belang van de biodiversiteit en de voedselproductie moet het octrooieren van planten en dieren en hun natuurlijke eigenschappen verboden worden.

Er bestaat ook vrees dat totaal nieuwe ziektes kunnen ontstaan: met het ontstaan van totaal nieuwe soorten van leven is de balans in de natuur weg en ontstaat er dus ook ruimte voor geheel nieuwe ziekten. Met de bescherming door een octrooi beperk je tevens onderzoek in deze en daarmee open je wellicht een doos van Pandorra zonder dat iemand dit onderzoekt.

PETITIE

Wij
Bionext en alle verontruste burgers die deze petitie ondertekenen constateren
dat octrooi aanvragen op leven onethisch is. Het geeft bedrijven het alleenrecht op het gebruik van erfelijke eigenschappen en creëert zo monopolieposities. Octrooien beperken de innovatie in de veredeling en daarmee de diversiteit aan rassen voor onze voedselproductie. Dat leidt tot minder keuze voor veredelaars, boeren en consumenten en brengt de voedselzekerheid en biodiversiteit in gevaar.
en verzoeken
het Europese parlement om de Europese octrooiwetgeving aan te passen zodat veredelaars en boeren weer vrij kunnen beschikken over alle erfelijke eigenschappen van planten en dieren voor de ontwikkeling van nieuwe rassen.

http://petities.nl/petitie/hart-voor-biodiversiteit-geen-octrooi-op-leven

Reacties niet mogelijk.