web analytics

MILLENNIUM + Einde armoede

Button_JPS_2

De Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente, onderdeel van Heerlen Mondiaal, organiseert op
28 september een dag over de Millennium-doelen: acht doelen om o.a. een einde aan extreme armoede te maken.

In 2015 zouden de doelen bereikt moeten zijn. Is dat gelukt ? Wat is er aan gedaan ? Hoe gaan we verder na 2015 ?

’s Middags gaat Eric Smaling (2e kamerlid voor de SP) in gesprek met leerlingen van het Bernardinuscollege.

’s Avonds is er een uitgebreid programma in het auditorium van het Bernardinuscollege.

Midas Verheijden interviewt mensen die hier of elders in de wereld werken aan het bereiken van de millenniumdoelen.

Eric Smaling geeft zijn visie op het einde van de armoede.

Mensen uit politiek, onderwijs, bedrijfsleven en kerk discussiëren over hoe we verder moeten gaan met de bestrijding van armoede.

Stadsdichter Michelle Bracke en jeugdstadsdichter Ymke Fiddelaars verwoorden hun wens voor de wereld.

En er is muziek.

Aanleiding:

In het jaar 2000, bij het begin van het nieuwe millennium, besloten 189 landen in een vergadering van de Verenigde Naties serieus werk te gaan maken met de bestrijding van armoede en honger in de wereld.

Daartoe werden acht doelen geformuleerd, alle te maken met bestrijding van armoede en ziekte of met de bevordering van onderwijs, gelijkheid, duurzaamheid en samenwerking. Afgesproken werd dat de doelen in 2015 bereikt moeten zijn.

millenniumdoelen

In 2007 begon men zich te realiseren dat het niet voldoende is dat landen zich achter de millenniumdoelen scharen maar dat ook lagere overheden, bedrijfsleven, onderwijs en burgers in het algemeen moeten erbij betrokken moeten worden.

Er kwamen Millennium-gemeenten waarvan ook Heerlen er een is. Heerlen Mondiaal, een samenwerkingsverband van mondiale groepen in Heerlen, richtte een werkgroep op die, actief, de millenniumdoelen probeerde bekend te maken en te bevorderen.

Het is nu 2015 en het is goed om na te gaan wat er is bereikt. Maar ook moeten we nadenken over hoe we verder gaan. Internationaal wordt er gesproken over een vervolg op de millennium-doelen en volgens planning zouden op 28 september in de Verenigde Naties de nieuwe doelen worden aangenomen. Alle reden om ook in Heerlen te spreken over wat er is bereikt en hoe we verder kunnen gaan.

Middagprogramma:

Het middagprogramma is voor leerlingen maatschappijwetenschappen en filosofie van het Bernardinuscollege.

– Armoede gezien – wat doet het met je ?
Een korte reisimpressie van een leerling van het Bernardinuscollege die met Global
Exploration deze zomer naar Zuid-Afrika is geweest.
– Gastles en gesprek met Eric Smaling, SP 2e kamerlid, woordvoerder Milieu en
ontwikkelings-samenwerking, ex-hoogleraar Wageningen.

Avondprogramma:

Het avondprogramma is voor iedere belangstellende. Het vindt plaats in het auditorium van het Bernardinuscollege in Heerlen.

19.00 Inloop – muziek
19.30 Welkom door Midas Verheijden, presentator
Opening door Harrie Winteraeken, voorzitter HeerlenMondiaal
Wens voor de Wereld door Ymke Fiddelaars, jeugdstadsdichter
19.50 Wat is er gedaan en bereikt? In Heerlen en elders
Powerpoint presentatie: activiteiten, projecten, resultaten
Midas Verheijden interviewt mensen die zich ingespannen hebben voor de
millenniumdoelen.
20.30 Pauze: muziek, koffie
20.45 Gedicht door Michelle Bracke, stadsdichter
Einde aan de armoede. Inleiding door Eric Smaling SP 2e-kamerlid,
21.15 Discussie o.l.v Harrie Winteraeken, met verder:
Eric Smaling, 2e kamerlid
Peter van Zutphen, wethouder gemeente Heerlen, o.a. armoedebestrijding
Ralph Henssen, rector Bernardinuscollege
Paul Crützen, eigenaar PCData
Geert Bles, pastor Andreasparochie
leerling Bernardinuscollege
22.00 Afsluiting: muziek en borrel in personeelskantine

Het avondprogramma is vrij toegankelijk.

Deze dag wordt georganiseerd door de Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente in samenwerking met Heerlen Mondiaal en het Bernardinuscollege en met financiële steun van de Gemeente Heerlen.

Voor meer informatie:

Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente:
Wim van Kempen:
wimvankempen@kpnplanet.nl

of

Eline Claassens
elineclaassens@gmail.com

ericsmaling bernardinus

Eric Smaling

Reacties niet mogelijk.