web analytics

Nijmegen eerste gentechvrije stad in Europa

De gemeente Nijmegen is de eerste gentechvrije gemeente in Europa. Tegen het bestemmingsplan, waarin vastgelegd is dat er geen genetisch gemodificeerde producten geteeld mogen worden, heeft geen enkele partij bezwaar aangetekend. Daarmee is het rechtsgeldig geworden. Dat meldt Trouw.

Burgerinitiatief
Het bestemmingsplan is tot stand gekomen door een burgerinitiatief, waarmee 4000 inwoners van de stad de kwestie van gemodificeerde landbouw op de agenda van de gemeenteraad wisten te krijgen. De burgers spraken hun zorgen uit over de milieueffecten van de omstreden teelt, waarbij aan het DNA van gewassen wordt gesleuteld. Het verbod betekent niet dat er geen gentechvoedsel meer mag worden verkocht in winkels.

Via bestemmingsplan
Wethouder Jan van der Meer erkent dat de totstandkoming van het verbod uniek is: ‘We wilden de biologische landbouw en het natuurgebied beschermen. Door verstuiving zouden gentech-gewassen de omgeving kunnen besmetten. Dit regelen via het bestemmingsplan was het enige concrete wat we konden doen en dat is gelukt.’

Weerstand bij college
Iets meer dan een jaar geleden zag het college nog niets in het gentechvrij verklaren van de gemeente. Ze vonden het niet nodig omdat er in Nijmegen geen gentechnologiegewassen verbouwd op commerciële basis. Bovendien gaat de gemeente hier niet over, stelde het college. Ook een opdracht voor een onderzoek naar wat de gemeente aan juridische mogelijkheden heeft, om op basis van een Europese richtlijn lokaal beschermende maatregelen te nemen tegen ‘niet-doelbewuste aanwezigheid van ggg’s’, zag het college niet zitten. De verantwoordelijkheid voor het treffen van eventuele (juridische) maatregelen om de introductie van genetisch gemodificeerde organismen tegen te gaan, lag volgens het college bij de rijksoverheid en bij Europa.

Medestanders
Culemborg was in 2004 de eerste Nederlandse gemeente die zich uitsprak als ‘gentechvrije gemeente’. Maar Culemborg is vervolgens niet gentechvrij geweest, zei een woordvoerder vorig jaar. ‘De raad nam weliswaar die motie aan, maar onder de oude wet ruimtelijke ordening konden wij bij het bestemmingsplan enkel rekening houden met ruimtelijk-relevante aspecten en gentech valt daar niet onder.’ De Friese Staten hebben zich in 2011 ook al uitgesproken tegen gentech in de landbouw.

Reacties niet mogelijk.