web analytics

Opslag Belgisch kernafval voor de lange termijn in de buurt van Zuid-Limburg ?

In België is door de instantie NIRAS tot en met 13 juni een online publieksbevraging gehouden over de lange termijnopslag van hoogradioactief kernafval. Lees: de geologische eindberging voor honderdduizenden jaren!

Locaties worden overal in België gezocht en dus ook aan de grenzen met Nederland, Duitsland en Luxemburg. In het voorstel wordt niet ingegaan op waar, wanneer en hoe een geologische ber-
ging gerealiseerd gaat worden. Wel wordt melding gemaakt van zoekgebieden voor deze eindberging. Daarvan grenst er één aan Limburg, namelijk het Land van Herve.

Het risico is aanwezig dat de geologische berging van het hoogradioactieve kernafval bij mogelijke lekkages een negatieve invloed op de kwaliteit van het Nederlandse grondwater in de grensstreek kan hebben. Dit vormt zo ook een gevaar voor de volksgezondheid via Nederlandse drinkwaterwinning uit grondwater.

Naar verwachting ontwikkelt NIRAS de komende maanden een beleidsvoorstel dat ter goedkeuring aan de Belgische federale regering zal worden voorgelegd.

Er is inmiddels al veel kritiek op de voorstellen. Zo hebben de Waalse en Brusselse regering reeds aangegeven dat zij de geologische berging in de Ardennen niet zien zitten. Formeel zijn de inwoners en alle relevante instellingen van de grensregio’s in Nederland en Duitsland niet in de publieksbevraging van NIRAS meegenomen.

Evenwel, de regering van Nordrhein-Westfalen heeft al kritiek op het plan geuit en het heeft al tot een diplomatieke rel tussen België en Luxemburg geleid. Ook de Nederlandse Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, heeft aan NIRAS verzocht Nederland te informeren over de verdere ontwikkelingen m.b.t. de geologische berging, in het bijzonder wanneer er locaties in de grensstreek met Nederland in beeld zijn/komen.

De ‘Lijn 50-gemeenten’ in Zuid-Limburg (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals) hebben al aangekondigd met de Belgische buren te gaan praten over deze plannen.

Provinciale Staten van Limburg hebben op 26 juni jl. een motie van Kathleen Mertens van GroenLinks, mede ondersteund door Marlou Jenneskens van D66 en Mariska Werrij-Wetzels van het CDA aanvaard, met alleen Forum voor Democratie tegen. In de motie worden Gedeputeerde Staten gevraagd om het dossier nucleaire eindberging in België op de voet te volgen en zowel Provinciale Staten als de inwoners van Limburg tijdig te informeren over de ontwikkelingen van het dossier zodat inspraakmogelijkheden in de toekomst ten volle benut kunnen worden.

Portefeuillehouder is overigens de voorstander van kernenergie Ruud Burlet van FvD. Het tegenstemmen van FvD is een aardig staaltje van struisvogelpolitiek.

Overigens, als het risico op radioactieve vervuiling van grond- en oppervlaktewater niet kan worden uitgesloten, dan gelden de bezwaren tegen deze opslag ook voor andere gebieden waar vanuit België naar Nederland wordt afgewaterd. Denk daarbij ook aan het stroomgebied van de Maas (en de Schelde?) en een aantal kleinere grensoverschrijdende beken, waarvan het water uiteindelijk ook voor drinkwater wordt gewonnen.

1 NIRAS is de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, die sinds 1980 verantwoordelijk is voor het veilige beheer van radioactief afval in België.
2 Toelichting op de website van GroenLinks Limburg met een verklaring van GroenLinks en Bündnis90/Die Grünen:geen-achterkamertjespolitiek-met-kernafval
3 De Kamerbrief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven: kamerstukken/2020/06/11/verschillende-onderwerpen-op-het-terrein-van-nucleaire-veiligheid-en-stralingsbescherming
4 De motie in Provinciale Staten van Limburg: Mertens cs inzake Vinger aan de pols eindberging hoogradioactief kernafval in België

Dit artikel werd geschreven/bewerkt door: Harrie Winteracken, voorzitter van o.a. Het Vredesplatform Heerlen en van Heerlen Mondiaal.

Het overzicht van de gebruikte bronnen vind u HIER.

 

Reacties niet mogelijk.