web analytics

Stop het CETA verdrag

Bijna 3 jaar geleden keurde de EU het CETA verdrag goed. Nu is het aan Nederland. Wij zijn één van de weinige landen die CETA nog weg kan stemmen en deze uitbreiding van de macht van multinationals kan tegenhouden. Maar dan moeten we snel in actie komen.

CETA is een handelsverdrag tussen de EU en Canada gericht op het wegnemen van belemmeringen voor handel en investeringen. Het versterkt de rechten van grote multinationals uit de EU en Canada, maar ook via een achterdeur uit de Verenigde Staten. Bedrijven kunnen via CETA overheden aanklagen buiten de nationale rechter om.

5 REDENEN OM CETA TE STOPPEN: 

Wij willen geen claimsysteem voor Canadese multinationals die hier bijvoorbeeld een verbod op gaswinning kunnen tegenhouden.

Wij willen geen achterdeur voor Amerikaanse multinationals die claims indienen als wij onze woningmarkt of zorgsector beschermen tegen winstmaximalisatie.

Wij willen niet vastzitten aan een ‘levend verdrag’, waar we niet meer vanaf kunnen en waarvan na goedkeuring nog allerlei regels kunnen worden aangepast in achterkamers.

Wij willen geen kiloknallers uit Canadese gigastallen op ons bord, met meer dierenleed, oneerlijke concurrentie voor onze boeren en onzekerheid over voedselveiligheid.

Wij willen handelsverdragen die onze economie duurzamer en eerlijker maken, waar de afspraken over duurzaamheid boven rechten van multinationals staan, en niet andersom.

Maar er is ook goed nieuws: Nederland kan een eind maken aan CETA.

Andere landen luisterden niet naar de uitgebreide kritiek op CETA.  Nederland heeft de kans  om CETA weg te stemmen.

Niet alleen voor onszelf, maar ook voor:

de Canadezen, voor wie medicijnen duurder worden door CETA;

de Fransen, die geen oneerlijke concurrentie willen met Canadese boeren;

de vele inwoners wiens land de volgende kan zijn waar de EU de macht van multinationals wil vergroten, zoals Vietnam, Mexico en Indonesië.

Wij kunnen het land zijn dat het tij keert, de leider van de verandering naar eerlijke en duurzame handel.

In ons parlement is er een meerderheid mogelijk tegen verdragen zoals CETA. En als een meerderheid tegenstemt, stoppen we het hele verdrag. Voor Nederland, voor de rest van de EU, voor Canada, voor iedereen.

Nederland kan CETA stoppen. 

Ga naar: https://wijstoppenceta.nl/

Kies een politieke partij en stuur deze een mail waarin je hun oproept tegen CETA te stemmen !

 

Voor de actuele tussenstand en laatste berichten ga naar: https://wijstoppenceta.nl/

 

Reacties niet mogelijk.