web analytics

TT Treffen Wageningen nu op 26 januari

TT Treffen ingedikt naar één dag: 26 januari

Op zaterdag 26 januari 2013 zal in Wageningen het 3e Nationale Transition Town Treffen plaats vinden: de jaarlijkse ontmoeting van de transitiebeweging in Nederland. Iedereen die betrokken is bij transitiegroepen in Nederland is van harte welkom en uitgenodigd om transitiegenoten uit het hele land te ontmoeten, ervaringen te delen, te genieten, te herkennen, te leren en te inspireren. In de eerste berichten was nog sprake van een tweedaags Treffen.

Na lang wikken en wegen hebben de organisatoren besloten om het programma van de zondag te integreren in het programma van de zaterdag. Hierdoor beslaat het Treffen nu één dag beslaat. Dit leek ons voor de meeste belangstellenden en voor onszelf,  toch praktischer, we weten hoe druk iedereen is.

Je kunt je inschrijven via het formulier op deze website of via deze link naar een webformulier.

De vergadering van de kerngroep TT Nederland is nog wel op zondag 27 januari in Wijkcentrum de Pomhorst gepland. Actieve leden van lokale Transition Towns die zich ook graag landelijk willen/kunnen inzetten zijn van harte welkom op deze vergadering. Meldt je hiervoor aan via eindhoven@transitiontowns.nl, dan ontvang je van te voren de agenda.

Je kunt je inschrijven via het formulier bovenaan deze pagina of via deze link.

Programma zaterdag 26 januari van 10.00 – 22.00 uur

10:00 – 10:30 Opening door onze dagvoorzitter Sofie Bakker met een Hart-en-Ziel moment
10:30 – 12:30 Actieve evaluatie over hoe iedereen de groei en bloei van TT in Nederland het afgelopen jaar heeft beleeft. Een onderzoek naar TT Nederland door studente van universiteit Utrecht, kan ter achtergrond aangevraagd worden bij TT Nederland (Adri Ros, Catharina de Bruin, e.a.)
12:30 – 13:00: Donateurscampagne Transition Towns: hoe kan ieder lokaal Transitie initiatief daarvan profiteren, en daaraan mee helpen? Door Peter Polder
13:00 – 14:00 Lunch aangeboden door de organisatie
14:00 – 14:30 Welkom terug met een energizer door Ina Sabanoglu
14:30 – 15:30 Lokaal voedsel, lokale energie en hart&ziel zijn drie kernthema’s binnen het werk van veel Transitie initiatieven. Wij zijn benieuwd wat jullie ervaringen daar mee
zijn, hoe we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen. We gaan dit in drie workshops o.a. met enkele succesverhalen handen en voeten geven:
Lokaal Voedsel: Hoe zet je een buurtmoestuin, een voedselcoöperatie of andere groepen rond lokaal voedsel op? Onder leiding van Helmut Steeman
Lokale Energie: Op welke manieren kun je duurzame energie groepen- of coöperaties opzetten? Hoe profileren wij ons in samenwerkingsverbanden? Onder
leiding van Peter Polder
Hart en Ziel: Wat is Transition to Resilience en hoe zou dat vrijwilligers in Transition Towns kunnen helpen? Onder leiding van Catharina de Bruin
Dit zou de oprichting van drie landelijke werkgroepen over deze thema’s kunnen inluiden. Heb je daar ideeën over, deel ze met ons
15:30 – 17:30 Open Space: Hoe kunnen we de Transitie Beweging in onze steden en dorpenverbreden? Paul Hendriks is facilitator en zal de onderwerpen die jullie van te
voren of gedurende de dag aandragen bundelen en het proces begeleiden.
18:30 – 19:30 Diner (Pot Luck)
19:30 – 22:00 Feestprogramma met optredens, dans en muziek. Met o.a. een groep door de wol geverfde improvisatiemuziekanten.
22:00 – laat Samen met mensen van Transition Town Wageningen de stad in

 

TT initiatieven presenteren zich met een collage

Groepsfoto TT Treffen 1

We vragen alle TT initiatieven om middels een collage zichzelf te presenteren. We zullen de collages ophangen in de ruimtes, zodat iedereen kan zien hoe de andere initiatieven lopen, waar ze mee bezig zijn. Vermeld ook contactgegevens en misschien een foto van de aanwezigen, zodat jullie elkaar kunnen vinden en ervaringen kunnen uitwisselen. Wellicht kun je je dringende vragen ook in de collage verwerken en wellicht zijn ze aan het einde van het Treffen beantwoord.

Tijdens de Open Space is er aandacht voor allerlei TT zaken, bedenk vast wat jij zou willen aansnijden, op welke vraag wil jij een antwoord. De inbreng zal in de ochtend worden verzameld en gebundeld tot onderwerpen waar we het tijdens de Open Space over gaan hebben.

Open Space

Tijdens een Open Space komt er een grote groep mensen bij elkaar om een bepaald onderwerp of probleem te onderzoeken, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een agenda of tijdschema, zonder voorzitter en zonder notulist. Toch heeft – als de techniek goed wordt toegepast – iedereen aan het eind gezegd wat hij/zij wilde zeggen, is er een uitgebreid verslag, werd er veel genetwerkt en werden er veel ideeën uitgewisseld en visies ontwikkeld.

Mail, Twitter en Facebook

Tenslotte vragen we je om deze uitnodiging te verspreiden onder alle actieve TT’ers die je kent, lang niet iedereen zit op TT Lokaal en het zou jammer zijn als mensen in jouw omgeving/netwerk de uitnodiging missen. Gebruik hiervoor je nieuwsbrief, je website, facebook, twitter, ….. en vermeld erbij als je zelf komt. Iedereen zou de uitnodiging minstens vier maal moeten ontvangen van verschillende mensen via verschillende media.

Locatie: Wijkcentrum de Pomhorst, Pomona 562, Wageningen
Datum: zaterdag 26 januari van 10.00- 22.00 en zondag 27 januari van 9.00 – 13.00
Entree zaterdag: € 10,– incl. lunch voor het zaterdagprogramma. Het diner wordt gevormd door
wat de aanwezigen meebrengen. Mocht u zich ter plekke inschrijven als donateur, dan hoeft u geen
entree te betalen. Meer informatie hierover ter plekke.
Max. aantal deelnemers: 100

Entree zondag: gratis incl. ontbijt
Overnachten: Camping De Wielerbaan, plekje voor 1 of 2 personen € 12,–. Reserveren via www.wielerbaan.nl. Afstand van de locatie naar de camping, 3,4 km. Denk er aan dat het erg koud kan zijn. We proberen nog andere slaapplaatsen te organiseren. Wie een plek kan aanbieden of zoekt, kan zich melden.

Inge Kouw

Meer informatie:

Reacties niet mogelijk.