web analytics

Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting

“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen.”

armoededag flyer minifestival

ATD Vierde Wereld Heerlen organiseert samen met het Platform Armoede Heerlen op 17 oktober 2012 in Heerlen de Werelddag van extreme Armoede en Uitsluiting. Het Cultuurhuis, Sittarderweg 145, Heerlen is de plek waar de activiteiten vanaf 14.00 uur zullen plaatsvinden.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 8.30-10.30 uur: Ontbijt in het Gemeentehuis van Heerlen (op uitnodiging)
  Wethouder Dhr. Van Zutphen zal tijdens deze ochtend iedereen welkom heten en het ontbijt openen. Het ontbijt staat in het teken van ontmoeting en het delen van ervaringen over de kracht en moed van hen die in onze samenleving het zwaarst te verduren hebben, mensen met kennis van armoede van binnenuit. Hun verhaal geeft hoop en is voor iedereen een stimulans om samen van onderop en van binnenuit aan de slag te gaan om armoede op te lossen. Het ontbijt wordt gesponsord door Albert Heijn. Daarnaast biedt de Gemeente Heerlen facilitaire ondersteuning.

 • 14.00-17.00 uur: Minifestival
  ’s Middags zullen kansarme jongeren zich presenteren met een gevarieerd programma: muziek, dans en andere uitingen van hun talenten waarbij ze aandacht vragen voor deze werelddag. Ook de jongerenbus van Alcander zal aanwezig zijn. Tevens zal tijdens deze middag het scholenproject dat in het komend schooljaar zal gaan lopen worden gepresenteerd.

 • 19.00-20.00 uur: Dialoog (op uitnodiging)
  Het thema van deze dialoog: “Hoe kansen en mogelijkheden te scheppen voor kansarmen, om te kunnen werken/te participeren/vrijwilligerswerk te doen”. Hub Vossen zal deze dialoog op geheel eigen wijze leiden. Diverse organisaties, betrokken deskundigen, het UWV en personen die aan de slag willen worden uitgenodigd hierover uit te wisselen.

 • 20.30 uur: Filmvoorstelling, “Joseph de Rebel, van wanhoop tot verzet”.
  Zaal open vanaf 20.00 uur. De dag wordt met deze film afgesloten. Deze film gaat over een gevecht voor waardigheid en mensenrechten en de oorsprong van de werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting op 17 oktober. De film ontleent zijn kracht aan de ongebruikelijke samenwerking tussen professionele acteurs en amateurs waaronder jongeren en kinderen, die zelf in hun leven armoede hebben meegemaakt.

De rode draad door deze dag is dat er “Samen aan de Slag” gegaan wordt om het taboe op armoede te doorbreken en samen gaan werken aan een toekomst zonder armoede en uitsluiting.

U bent welkom voor Minifestival en Film.

Voor de twee andere activiteiten ontbijt en dialoog worden de gasten persoonlijke uitgenodigd.

Voor meer info: www.atd-vierdewereld.nl of Marion Braad 045-5325092 (best bereikbaar na 18.00 uur). Klik hier om email te sturen.

Reacties niet mogelijk.