web analytics

Aanloopdag Omslag: zaterdag 1 juni 2013, over de impact van Transition Towns in Nederland

omslagOmslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling in Eindhoven houdt op zaterdag 1 juni een Aanloopdag over de impact van Transition Towns in Nederland.

Tijdens de Aanloopdag op 1 juni staan de ontwikkelingen rond Transition Towns wereldwijd en meer specifiek in Nederland centraal. Sinds de introductie van TT in Nederland, in 2008, is er van alles tot stand gekomen, en zijn er verspreid over het land zo’n 80 lokale initiatieven – rijp en groen. Paul Hendriksen, mede-initiatiefnemer van TT Nederland en TT Deventer, vertelt over de opmars van Transition Towns en over hun impact op maatschappelijke veranderingen vanuit de basis.

Bezoekadres:
Het Kloosterhof van Gestel
Hoogstraat 301a, Eindhoven

Samen met enkele anderen, stond Omslag in september 2008 aan de wieg van Transition Towns in Nederland. We waren zo enthousiast over dit concept, waarbij piekolie, klimaatverandering en de naderende economische crisis de belangrijkste drijfveren zijn om in actie te komen van onderop, dat we ons intensief hebben ingezet om TT breder bekend te maken, lokale initiatiefnemers te inspireren en de onderlinge communicatie tussen lokale groepen tot stand te brengen. We maakten ruim twee jaar deel uit van de landelijke kerngroep, organiseerden vijf stampvolle landelijke informatiedagen, boden praktische ondersteuning bij de eerste TT basistrainingen en schreven veel basisteksten voor de eerste landelijke TT website.

Ondertussen kwam in het hele land het ene TT-initiatief na het andere van de grond. Mensen gingen actief aan de slag in hun eigen dorp, stad of wijk om samen met andere buurt- of stadgenoten concrete projecten op te zetten en uit te voeren en al doende samen te werken aan lokale veerkracht en sociale cohesie. Favoriete thema’s bij veel groepen zijn: lokale voedselproductie en consumptie, buurttuinieren, lokale energieopwekking, collectieve zonnepanelen, repair café’s, veranderen met hart & ziel, en lokale economie.  Overzicht van lokale TT-initiatieven >>>

De impact van Transition Towns
Tijdens de Aanloopdag bij Omslag op 1 juni 2013 verzorgt Paul Hendriksen een uitgebreide presentatie, waarin hij o.a. ingaat op het concept en de aanpak van Transition Towns, ontwikkelingen in Nederland en wereldwijd, de soms weerbarstige lokale praktijk, samenwerking met andere organisaties en de maatschappelijke impact van Transition Towns. En ook over de ondersteuning die vanuit TT-Nederland kan worden geboden aan lokale initiatiefnemers.

Deze dag is vooral interessant voor mensen die nader willen kennismaken met Transition Towns, voor betrokkenen bij lokale initiatieven, mogelijke samenwerkingspartners op lokaal niveau, actieve doen-denkers en andere belangstellenden.

Praktische informatie
Het inhoudelijke programma van deze Aanloopdag is van 14:00 tot 17:00 uur,  bij mooi weer maken we gebruik van de grote, zonnige tuin.  Wie wil kan al om 12:00 uur arriveren en deelnemen aan een biologisch-vegetarische lunch. Ook bestaat de mogelijkheid om na afloop te blijven mee-eten. De deelnemers bereiden dan samen een (biol-vega) warme maaltijd in de Omslag-keuken. Geef bij uw aanmelding aan of u vooraf en/of achteraf wilt mee-eten. Tijdig aanmelden voor deze dag is nodig. Klik hier >>>

Reacties niet mogelijk.