web analytics

Groenconferentie Maastricht 17 & 18 april 2013

Bron: Groene Gastvrije Gordel

De gemeente Maastricht gaat een groenconferentie organiseren op 17 & 18 april aanstaande in het Centre Céramique. Zij doet dit in het kader van de Campagne “Groen Maastricht”.

Doel van de conferentie
Duurzaam ruimtelijk beleid en stedelijk groen staan momenteel volop in de belangstelling. Steeds meer stadsbewoners zijn geïnteresseerd in het beheer van het openbaar groen voor gemeenschappelijke doelen als bijvoorbeeld de teelt van groenten en fruit, of in de aanleg van recreatie- en moestuinen op (tijdelijk) braakliggende terreinen in de stad. Ook de teelt en verwerking van klein fruit, het houden van bijen, het aanleggen van een kruidentuin op balkons en daken, of zelfs visteelt in leegstaande fabrieksgebouwen worden genoemd als mogelijkheden. Daarnaast geniet de kleinschalige, grondgebonden landbouw en voedselproductie direct buiten de stad hernieuwde belangstelling. Want juist dit agrarisch cultuurlandschap, al dan niet met bijbehorende boerderijwinkel, voorziet in de recreatieve behoefte van de stadsbewoner. De recente aanleg van de “Tuinen van Vaeshartelt”, inclusief de nieuwe wijngaarden zijn een goed voorbeeld hiervan. Diverse vrijwilligers uit Maastricht en omstreken hebben zich al aangemeld voor het beheer hiervan.

Programma Wijkaanpak
Ook in het programma wijkaanpak Maastricht is het beheer van de directe groene woonomgeving een belangrijk thema. Bewonersinitiatieven tav. het beheer van bestaand openbaar groen, of de aanleg van nieuw groen op tijdelijk braakliggende terreinen in de stad, worden door het gemeentebestuur gestimuleerd en waar mogelijk ondersteund. De conferentie speelt hierop in door gedurende de eerste dag inspirerende verhalen en voorbeelden te laten zien uit binnen- en buitenland. En op de tweede dag met direct belanghebbenden te onderzoeken in hoeverre ook in Maastrichts soortgelijke ideeën kunnen worden uitgewerkt.

De Landgoederenzone
Aan de noordkant van de stad ligt het cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle gebied de Landgoederenzone van Maastricht. In het verleden stichtten rijke industriëlen hier hun buitentjes en ook nu nog vormt het een aantrekkelijk uitloopgebied voor de bewoners van de aangrenzende Krachtwijken. Na realisatie van de zgn. Groene Loper en de aanleg van een nieuw fiets- en wandelpadennetwerk, zullen ook de overige Maastrichtenaren dit recreatief aantrekkelijk groengebied gaan bezoeken. Diverse landgoederen zoals Bethlehem (teaching hotel en campus), Jeruzalem (mise en place), Vaeshartelt (hotel- en conferentieoord) en Hartelt (wijnbouw) spelen al in op deze ontwikkelingen. Zij worden uitgebreid, gerenoveerd en krijgen een publieke functie. Kleinschalige, grondgebonden landbouw met een directe afzetmogelijkheid onder de stadsbewoners, speelt hierbij een belangrijke rol.
Het gemeentebestuur wil onderzoeken in hoeverre er nog meer particuliere initiatieven bestaan om met deze vorm van stadslandbouw in dit gebied aan de slag te gaan.

Klik hier om je aan te melden voor de conferentie.

Reacties niet mogelijk.