web analytics

Agenda Stadslandbouw iets voor TT?

Bericht van de landelijke TT-site:

Het Stedennetwerk Stadslandbouw is sinds 2010 op beleidsmatig niveau bezig met stadslandbouw in de steden. Transition Towns(TT)- en Permacultuur(PC)groepen richten al jaren daadwerkelijke (buurt)moestuinen op. De ambtelijke professionals in het Stedennetwerk hebben contact met lokale initiatieven, en komen dus her en der ook in contact met TT- en PC-initiatieven. De

Klik hier voor volledig bericht.

U​gly but tasty!

dsc02466

Groente die er “lelijk” uitziet belandt niet in onze supermarkten maar wordt vernietigd, als veevoer verwerkt of niet eens geoogst. Het is een vreemd gegeven dat er in Nederland jaarlijks miljoenen tonnen perfect eten wordt afgekeurd met als enige reden het uiterlijk terwijl er met de smaak en kwaliteit niks mis is. Studio Baan geeft deze lelijke groente een tweede kans met het initiatief Uglyfood.

Klik hier voor volledig bericht.

Eetcafé Live 4: Het boerenbedrijf van de toekomst

heteetcafe.eu 90

Op 27 juni zullen boeren en burgers met elkaar in gesprek gaan over voedsel, landbouw en het boerenbedrijf van de toekomst in Het Eetcafé Live in Roermond. Welke motieven hebben boeren wanneer zij kiezen voor bepaalde productie methoden? Is er een ideale oplossing voor de landbouw of kunnen producenten met verschillende benaderingen juist veel van elkaar leren? En weten burgers eigenlijk nog wel wat ze kopen?

Klik hier voor volledig bericht.

Groenconferentie Maastricht 17 & 18 april 2013

De gemeente Maastricht gaat een groenconferentie organiseren op 17 & 18 april aanstaande in het Centre Céramique. Zij doet dit in het kader van de Campagne “Groen Maastricht”.

Doel van de conferentie
Duurzaam ruimtelijk beleid en stedelijk groen staan momenteel volop in de belangstelling. Steeds meer stadsbewoners zijn geïnteresseerd in het beheer van het openbaar groen voor gemeenschappelijke doelen als bijvoorbeeld de teelt van groenten en fruit, of in de aanleg van recreatie- en moestuinen op (tijdelijk) braakliggende terreinen in de stad. Ook de teelt en verwerking van klein fruit, het houden van bijen, het aanleggen van een kruidentuin op balkons en daken, of zelfs visteelt in leegstaande fabrieksgebouwen worden genoemd als mogelijkheden. Daarnaast geniet de kleinschalige, grondgebonden landbouw en voedselproductie direct buiten de stad hernieuwde belangstelling. Want juist dit agrarisch cultuurlandschap, al dan niet met bijbehorende boerderijwinkel, voorziet in de recreatieve behoefte van de stadsbewoner. De recente aanleg van de “Tuinen van Vaeshartelt”, inclusief de nieuwe wijngaarden zijn een goed voorbeeld hiervan. Diverse vrijwilligers uit Maastricht en omstreken hebben zich al aangemeld voor het beheer hiervan.

Klik hier voor volledig bericht.

En de boer, hij ploeterde voort. . .

2013-03-17 | Bron: iNSnet | Erik van Praag

Landbouw_122-188078

Het gaat niet goed met onze landbouw, ook al zijn we wat dat betreft een van de grootse exporteurs ter wereld. Het Europese landbouwbeleid, dat destijds op initiatief van Eurocommissaris Mansholt is opgezet, is feitelijk op een fiasco uitgelopen (Mansholt heeft dat trouwens toegegeven na zijn pensionering en had er bitter spijt van). Het beleid van schaalvergroting heeft wel geleid tot een hogere productie en een relatieve verlaging van de voedselprijzen (al ging dat niet zonder subsidie). Maar het heeft ook geleid tot een enorme aantasting van het milieu (zowel de natuur als het klimaat betreffende), het heeft boeren gedwongen tot het doen van te grote investeringen en ze daardoor afhankelijk gemaakt van banken.

Klik hier voor volledig bericht.

Bezoek aan Aarde-Werk De Stegge Winterswijk3

Vervolg van: Bezoek aan Aarde-Werk De Stegge Winterswijk2

Eerder bericht: Bezoek aan Aarde-Werk de Stegge Winterswijk1

Geriefbosjes: Door het opnieuw aanplanten van geriefbosjes en houtwallen met inheemse struiken en bomen en door oude bomen te snoeien, ontstaan schuil- en nestplaatsen voor vogels en insecten en gebruikshout voor de boer (bijvoorbeeld voor wilgentenen, of voor

Klik hier voor volledig bericht.

Bezoek aan Aarde-Werk De Stegge Winterswijk2

Vervolg van: Bezoek aan Aarde-Werk de Stegge Winterswijk1

Bij een aantal wilde kruiden is een beschrijving aanwezig op een tekstbordje.

Sint-Janskruid Hypericum perforatum

Hiervan kan je het blad en de bloem gebruiken. Het wordt gebruikt als olie en als extract in pilvorm. Toepassing: De olie bij brandwonden. De pillen bij milde vormen van (winter)depressie.

Klik hier voor volledig bericht.

Bezoek aan Aarde-Werk De Stegge Winterswijk1

Praktijkschool, Rustoord, Inspiratieplek, Permacultuurtuin, Oase

Welkom's bord aan de ingang Voor het uitbreiden van de kennis voor de werkgroep permacultuur hebben we in juli 2012 met enkele mensen uit Zuid Limburg een zeer inspirerend bezoek gebracht bij Aarde-Werk de Stegge in Winterswijk. Dit is deel 1 van een (foto)verslag hierover. Ontdekken en beleven. Dat is wat je bij Aarde-Werk de Stegge kunt doen. Het ontdekken begint al als je (toevallig) voorbij komt. Een grote hooiberg steekt boven de bomen uit en je denkt: “Wat zal daar toch zijn?” Eenmaal op het terrein valt je oog op de boerderij waar de eigenaren wonen. Zij hebben het land zo ingericht dat bezoekers vrij kunnen rondlopen en van alles leren over duurzaamheid in de natuur.

Klik hier voor volledig bericht.

2-3 maart 2013, Den Bosch: Zadenweekend

Er komt weer een Reclaim the Seeds-weekend!
Met op zaterdag 2 maart een zadenbeurs in de Reparatiestraat in Den Bosch. Hier kan iedereen zaden, knollen en stekjes ruilen, weggeven of eventueel verkopen. Daarnaast is er een workshopprogramma de praktische en politieke onderwerken die te maken hebben met zaden en de voedselvoorziening.

De volgende dag, zondag 3 maart, zal er aandacht zijn voor lokale initiatieven om meer voedselproductie in de stad te creëren. Je kunt die dag meewerken in een of meerdere buurtmoestuinen in Den Bosch. Daarnaast kun je meehelpen met het voorzaaien van diverse zaden.

Klik hier voor volledig bericht.

Video December: New York leraar teelt groenten in klas

Een wervelwind van energie en ideeën. Stephen Ritz is leraar in de moeilijke buurt South Bronx in New York. Hij en zijn leerlingen leggen eetbare tuinen aan, in klaslokalen, in scholen en in de buurt. Om gezonde groenten te kweken voor hun zelf en de leerlingen een zinvolle bezigheid hebben. Aanwezigheid in de klas

Klik hier voor volledig bericht.