web analytics

De mythe van de groene economie

De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande verandering van de maatschappij, stellen Anneleen Kenis en Matthias Lievens in hun pas bij Jan van Arkel verschenen boek: ‘De mythe van de groene economie’. Op de agenda van tal van NGO’s en bedrijven staat al enige tijd de kreet centraal: ‘People, planet, profit’. Dit klinkt als een hoopvol perspectief: winst maken en tegelijk het milieu en de mens respecteren. Maar als het toch allemaal zo gemakkelijk is, waar wacht men dan nog op om er voluit voor te gaan?

Het probleem is dat de ‘groene economie’, zoals ze vandaag vorm krijgt, een mythe is, gebaseerd op een aantal ficties: alsof je groen kunt zijn en tegelijk de kaart kunt trekken van ongebreidelde groei, alsof je altijd win-win situaties kunt creëren, alsof je met marktmechanismen ook sociale doelstellingen kunt realiseren, alsof je met emissiehandel de ontwikkeling in het Zuiden kunt creëren. De groene economie lijkt niet zozeer te gaan over het vergroenen van de economie, als wel over het ‘kapitaliseren’ van het groene gedachtegoed.

Peter Polder, actief in Transition Towns Nederland, Peakoil Nederland, GroenFront! en zijn bedrijf ‘Voorbij de Olie Consultancy’, schreef het hier volgende voorwoord bij dit boek.

Klik hier voor volledig bericht.

Van falend geldsysteem naar monetair ecosysteem

In december verscheen van uitgeverij Jan van Arkel het nieuwste boek van Bernard Lietaer: ‘Geld en duurzaamheid – Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem’. Bernard Lietaer is een autoriteit op het gebied van muntsystemen. Lietaer bepleit onder andere een diversiteit aan muntsoorten en kan in die zin gezien worden als een onderbouwing en uitbreiding van het pleidooi van Transition Towns voor lokale geld- en ruilsystemen.

Bernard Lietaer

‘Mensen die zich duurzaamheid aantrekken – met kwesties zoals klimaatverandering, milieudegradatie, voedsel- en watertekorten, bevolkingstoename en energieverbruik – zijn geneigd zich over het geldsysteem niet al te veel zorgen te maken. Ze zoeken het voor oplossingen ook niet in monetaire innovaties. Zelfs economen die ook bezorgd zijn over duurzaamheid, zijn zich er zelden van bewust dat ons geldsysteem systematisch onhoudbare gedragspatronen aanmoedigt die op den duur zelfs het overleven van mensen op deze planeet bedreigen. Dit boek toont aan dat juist het huidige geldsysteem zowel een cruciaal deel van het sociale en duurzaamheidsprobleem is, als een essentieel deel van elke oplossing.

Het maakt duidelijk dat het gekozen geldstelsel de ‘missing link’ is tussen financiën en milieu en dat het absoluut noodzakelijk is dat we ons hiervan bewust worden – niet alleen economen en milieukundigen, maar ieder die duurzaamheid op lokaal, nationaal, regionaal of mondiaal niveau betracht. Streven naar duurzaamheid zonder ons geldsysteem te herstructureren is een naïeve benadering en is gedoemd te mislukken.

Het huidige geldsysteem is niet alleen funest voor het milieu. Uit dit rapport blijkt – misschien verrassend – dat het geldsysteem ook slecht is voor het geldsysteem zelf! Tenzij wij het fundamenteel herstructureren, kunnen wij geen monetaire stabiliteit bereiken. Dit rapport toont namelijk aan dat monetaire stabiliteit op zichzelf wel mogelijk is, maar alleen als wij er systemische ‘biomimicry’ op toepassen – dat wil zeggen als wij het heersende monetaire monopolie aanvullen met wat wij een ‘monetair ecosysteem’ noemen.

Tot slot is het goede nieuws dat de informatie- en communicatierevolutie die wij vandaag beleven ons precies in de juiste richting duwt.’

Uit: Korte inhoud ‘Geld en Duurzaamheid’

Dit boek is een rapport van de Club van Rome voor Finance Watch, met instemming van de World Business Academy en de World Academy of Art and Science. Jan van Arkel behandelt dit boek dieper in ‘Ontsnappen aan de crisis’. Jan van Arkel is uitgever van onder andere het Transition Handboek en één van de oprichters van Transition Towns in Nederland in 2008.

Klik hier voor volledig bericht.

Video December: New York leraar teelt groenten in klas

Een wervelwind van energie en ideeën. Stephen Ritz is leraar in de moeilijke buurt South Bronx in New York. Hij en zijn leerlingen leggen eetbare tuinen aan, in klaslokalen, in scholen en in de buurt. Om gezonde groenten te kweken voor hun zelf en de leerlingen een zinvolle bezigheid hebben. Aanwezigheid in de klas

Klik hier voor volledig bericht.

Energie als universeel betaalmiddel

Energie als universeel betaalmiddel

De wereld draait op energie. Je kunt geld drukken, je kunt met de makelaar bekokstoven dat je huis meer waard is geworden, je kunt goud kopen met geld dat net gedrukt is door de bank. Maar uiteindelijk moet je iedere dag eten. Je lichaam heeft energie nodig.

Energie is het universele

Klik hier voor volledig bericht.