web analytics

Van falend geldsysteem naar monetair ecosysteem

In december verscheen van uitgeverij Jan van Arkel het nieuwste boek van Bernard Lietaer: ‘Geld en duurzaamheid – Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem’. Bernard Lietaer is een autoriteit op het gebied van muntsystemen. Lietaer bepleit onder andere een diversiteit aan muntsoorten en kan in die zin gezien worden als een onderbouwing en uitbreiding van het pleidooi van Transition Towns voor lokale geld- en ruilsystemen.

Bernard Lietaer

‘Mensen die zich duurzaamheid aantrekken – met kwesties zoals klimaatverandering, milieudegradatie, voedsel- en watertekorten, bevolkingstoename en energieverbruik – zijn geneigd zich over het geldsysteem niet al te veel zorgen te maken. Ze zoeken het voor oplossingen ook niet in monetaire innovaties. Zelfs economen die ook bezorgd zijn over duurzaamheid, zijn zich er zelden van bewust dat ons geldsysteem systematisch onhoudbare gedragspatronen aanmoedigt die op den duur zelfs het overleven van mensen op deze planeet bedreigen. Dit boek toont aan dat juist het huidige geldsysteem zowel een cruciaal deel van het sociale en duurzaamheidsprobleem is, als een essentieel deel van elke oplossing.

Het maakt duidelijk dat het gekozen geldstelsel de ‘missing link’ is tussen financiën en milieu en dat het absoluut noodzakelijk is dat we ons hiervan bewust worden – niet alleen economen en milieukundigen, maar ieder die duurzaamheid op lokaal, nationaal, regionaal of mondiaal niveau betracht. Streven naar duurzaamheid zonder ons geldsysteem te herstructureren is een naïeve benadering en is gedoemd te mislukken.

Het huidige geldsysteem is niet alleen funest voor het milieu. Uit dit rapport blijkt – misschien verrassend – dat het geldsysteem ook slecht is voor het geldsysteem zelf! Tenzij wij het fundamenteel herstructureren, kunnen wij geen monetaire stabiliteit bereiken. Dit rapport toont namelijk aan dat monetaire stabiliteit op zichzelf wel mogelijk is, maar alleen als wij er systemische ‘biomimicry’ op toepassen – dat wil zeggen als wij het heersende monetaire monopolie aanvullen met wat wij een ‘monetair ecosysteem’ noemen.

Tot slot is het goede nieuws dat de informatie- en communicatierevolutie die wij vandaag beleven ons precies in de juiste richting duwt.’

Uit: Korte inhoud ‘Geld en Duurzaamheid’

Dit boek is een rapport van de Club van Rome voor Finance Watch, met instemming van de World Business Academy en de World Academy of Art and Science. Jan van Arkel behandelt dit boek dieper in ‘Ontsnappen aan de crisis’. Jan van Arkel is uitgever van onder andere het Transition Handboek en één van de oprichters van Transition Towns in Nederland in 2008.

Klik hier voor volledig bericht.

Lokale economie: een aanzet

Er is een begin gemaakt met ideeën voor een lokale economie vanuit Transition Town Parksjtad. Zo is er tegelijkertijd met een vacature voor vrijwilligers voor het Reparatie Café, een vacature voor vrijwilligers voor een Lokale diensten en goederen ruilsysteem ingediend bij de vrijwilligerscentrale Parkstad.

Er is wat onderzoek gedaan naar wat er op het ogenblik op dit gebied gaande is en we hebben een pamfletje (zie: https://parksjtad-in-transitie.nl/?p=3947) gemaakt dat op kleine schaal verspreid is. De tekst van het pamflet en artikel kan nog mooier gemaakt worden. Het is in ontwikkeling.

Klik hier voor volledig bericht.