web analytics

Opnieuw stop het CETA verdrag

In november 2019 besteedden wij aandacht aan het CETA verdrag.

Helaas heeft de 2de kamer onlangs ingestemd met dit verdrag.

Maar het is nog niet te laat omdat dit verdrag nog door de 1 ste kamer moet worden aanvaard.

Wij roepen u hierbij op om via:

https://wijstoppenceta.nl/

of

https://www.foodwatch.org/nl/doe-mee/doe-mee-aan-online-acties/e-mailactie-stop-ceta/

te tekenen tegen dit CETA verdrag.

Het handelsverdrag tussen de EU en Canada, CETA, brengt risico’s voor onze voedselveiligheid, biodiversiteit, dierenwelzijn en pesticidengebruik met zich mee.

Wij, als consumenten, zullen de gevolgen van CETA moeten dragen. Maar toch worden consumenten en volksvertegenwoordigers niet betrokken bij de onderhandelingen. Die vinden plaats achter gesloten deuren en in geheime comités. CETA gaat over óns voedsel en milieu, maar is toch extreem ondemocratisch!

Geen bescherming: Het Europees voorzorgsbeginsel, dat ‘beter voorkomen dan genezen’ centraal plaatst, krijgt onder CETA een grote deuk. We kunnen risicovolle stoffen niet meer zomaar verbieden, tenzij we bereid zijn om torenhoge schadevergoedingen te betalen aan bedrijven.

Geen inspraak: De onderhandelingen worden niet gevoerd door onze volksvertegenwoordigers, maar door geheime ‘comités’ of werkgroepen.

Het Europees Parlement wordt buiten spel gezet, terwijl dit de enige instelling van de EU is die direct door burgers wordt gekozen. Hetzelfde geldt voor de nationale parlementen van de verschillende lidstaten.

Geen controle: De leden van de verdrag-comités blijven geheim, net als wat zij onderling bespreken. De leden kunnen dus in nauw overleg gaan met het bedrijfsleven, zonder dat dit gecontroleerd kan worden.

Dit is achterkamertjespolitiek van de bovenste plank !

Wij mogen ons voedselbeleid niet overlaten aan geheime comités en bedrijven. Nederland heeft nog een laatste mogelijkheid om CETA af te keuren.

Geen bescherming, inspraak en controle? Dan ook géén goedkeuring !

Niet alleen voor onszelf, maar ook voor:

de Canadezen, voor wie medicijnen duurder worden door CETA;

de Fransen, die geen oneerlijke concurrentie willen met Canadese boeren;

de vele inwoners wiens land de volgende kan zijn waar de EU de macht van multinationals wil vergroten, zoals Vietnam, Mexico en Indonesië.

Wij kunnen het land zijn dat het tij keert, de leider van de verandering naar eerlijke en duurzame handel.

In ons parlement is er een meerderheid mogelijk tegen verdragen zoals CETA. En als een meerderheid tegenstemt, stoppen we het hele verdrag. Voor Nederland, voor de rest van de EU , voor Canada, voor iedereen.

Voor meer info:

https://wijstoppenceta.nl/

https://www.foodwatch.org/nl/doe-mee/doe-mee-aan-online-acties/e-mailactie-stop-ceta/

Reacties niet mogelijk.