web analytics

Politiek café: ‘Denktank klimaat’

Op dinsdag 3 maart organiseert Groen Links Parkstad een politiek café met als thema: Denktank Klimaat.

Het café begint om 19.30 en vindt deze plaats in Café Pelt gelegen op het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Al een aantal jaren is algemeen bekend dat het leven op aarde ernstig bedreigd wordt door de veranderingen in het klimaat.

Het klimaat verandert door menselijk handelen, onder andere door de uitstoot van kooldioxide (CO2) en methaan (CH4).

De klimaatverandering is onderwerp van gesprekken, politieke discussies, demonstraties, denktanks, enzovoort.

Er is een bibliotheek aan boeken over volgeschreven en er zijn weliswaar al veel initiatieven om de klimaatverandering te verminderen, maar het gaat allemaal te langzaam.

Ondanks alle kennis hebben heel veel mensen hun dagelijks leven nog te weinig veranderd: Nog steeds kopen zeer grote aantallen mensen (diesel)auto’s, eten veel vlees, vliegen naar hun vakantiebestemming en houden zo een overmatige productie-consumptiecyclus in stand.

Kortom, men leeft alsof er niets aan de hand is. Sterker nog, er is een conservatieve (politieke) stroming die ontkent dat er problemen zijn omdat men niet wil veranderen.

Ook het Kabinet en de Tweede Kamer handelen veel te langzaam. Zo wordt het gebruik van fossiele brandstoffen nog op grote schaal gesubsidieerd en vindt Nederland zich een gidsland als het in 2030 de kolencentrales sluit (een eerdere sluiting van twee kolencentrales wordt op het moment besproken).

Lees een krant en je ziet dat artikelen en advertenties over energieverslindende activiteiten het ruim winnen van aansporingen om energie-zuiniger te leven. En zelfs ondanks dat veel reclame wordt gemaakt voor elektrische auto’s, worden er in verhouding veel SUV’s gekocht.

In dit politiek café staat daarom centraal staat wat de (lokale) politiek op korte termijn zou moeten doen om te komen tot een klimaat-vriendelijker samenleving. Evenwel, als het functioneren van onze samenleving ingrijpend moet veranderen, dan is het ook van groot belang om rekening te houden met gerechtvaardigde belangen van betrokkenen. Je kan niet van boeren verlangen dat ze hun veestapel halveren, zonder ze een alternatief te bieden. Je kan niet van huiseigenaars (zowel particulieren als woningbouwcorporaties) verwachten dat ze een grote investering doen om huizen van het gas te halen, zonder ze daarvoor de financiële mogelijkheden te bieden, de meer-kosten te compenseren, enzovoort.

De bijeenkomst wordt gestart met een korte inleiding door Stef Blom. In het daaropvolgende gesprek willen we ook een lijst van maatregelen opstellen, waarin zowel het verminderen van de CO2-uitstoot als de praktische uitvoering daarvan worden voorgesteld aan de politiek, in het bijzonder in Parkstad Limburg. Vanwege de samenhang wordt ook gekeken naar maatregelen die op meer vlakken effectief zijn, zoals beperking stikstofuitstoot en luchtvervuiling (fijnstof) en verspilling van grondstoffen.

Iedereen is hierbij welkom.

Laten we nadenken over wat we zelf kunnen doen en wat de (lokale) politiek moet doen om de klimaatcrisis af te wenden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Stef Blom

06-10144819
sblom@wxs.nl

Reacties niet mogelijk.