web analytics

Permacultuur in Nederland en omgeving

VISIONAIR: DOUWE OP 12 SEPTEMBER 2012 (bewerkt)
HTTP://WWW.VISIONAIR.NL/POLITIEK-EN-MAATSCHAPPIJ/NEDERLAND/PERMACULTUUR-IN-NEDERLAND-EN-OMGEVING/

Foto van www.permacultuur.eu (jaaropleiding permacultuur)

De interesse in permacultuur en het achterliggende gedachtengoed neemt wereldwijd toe. Dit is onder andere terug te vinden in de wereldwijd snel toenemende hoeveelheid Transition Towns. Meer mensen willen weer gezond voedsel in de eigen omgeving verbouwen met respect voor de mens en de aarde. Ook neemt de vraag naar het gebruik van lokale hulpbronnen en het recyclen van grondstoffen zo dicht mogelijk bij huis toe. Energie-neutrale of zelfs energie-producerende huizen worden technisch en economisch gezien een optie voor telkens meer mensen. En daarnaast heeft permacultuur verschillende oplossingen om lokale economische systemen in te richten als aanvulling op het huidige economische en monetaire systeem wat al een jaar of 4 in een ernstige systeemcrisis zit en hier ook niet snel uit gaat lijken te komen. Permacultuur biedt niet zozeer kant en klare instant oplossingen maar biedt wel concrete denk en oplossingsrichtingen waar telkens meer mensen zich in verdiepen. Het richt zich op de lange termijn overleving van de mens in harmonie met elkaar en de natuurlijke omgeving.

Permacultuur communicatie platformen in Nederland:

Permacultuur Facebook groep (momenteel rond de 17.069 leden):
facebook.com/groups/permacultuur
Geïnteresseerden in permacultuur wisselen tips uit, stellen vragen aan elkaar, plaatsen verzoeken tot lokale samenwerking etc. De snelheid en het gemak van uitwisseling bij een facebookgroep zijn ongekend maar de informatieopslag functie is aanzienlijk minder dan bij de andere twee platformen. Lid worden kan met een druk op de knop, lid af worden ook.

Praktische Permacultuur Facebook groep (momenteel rond de 7.401 leden)
https://www.facebook.com/groups/praktische.permacultuur
Dit is een groep voor mensen die willen leren over de toepassing van permacultuur en mensen die hun praktijkvoorbeelden van de permacultuurprincipes willen delen met anderen.
De focus ligt op het toepassen van permacultuur, dat hoeft dus niet te gaan over tuinieren, dat mag ook best gaan over sociale permacultuur, als het maar gaat over hoe je permacultuur in de praktijk wilt toepassen.
Stel een vraag, hou ons op de hoogte van je vorderingen, deel praktische kennis of stel iets ter discussie, maar houdt het vriendelijk.

Kinderen en Permacultuur Facebook groep (momenteel rond de 261 leden)
https://www.facebook.com/groups/2051051254916633
Dit is een groep voor mensen die al bezig zijn of dat willen op het gebied van het delen van permacultuur met kinderen.
Of je nu (NME) docent bent, begeleider van een (groene) BSO of kinderopvang, ouder, betrokken bij een voedselbos, permacultuurproject , groene schoolpleinen, of op een andere manier interesse hebt in het onderwerp, iedereen kan betrokken zijn en deelnemen.
De focus in deze (netwerk)groep ligt op het het delen van projecten , informatiebronnen, lesmateriaal, cursussen en opleidingen en evenementen die van toepassing zijn op kinderen in verband met peramacultuur.
Natuurlijk zijn ook relevante artikelen en links hier welkom.
Ook kunnen landelijke en regionale bijeenkomsten van en voor het netwerk hier aangekondigd worden.

Overzicht van permacultuuractiviteiten:
aktieagenda.nl/bin/select?q=permacult
In deze aktieagenda kunnen mensen hun eigen aktiviteiten met permacultuur aankondigen en kun je een uitgebreid overzicht vinden van waar cursussen, workshops, informatiedagen etc. worden gegeven. Dus wil je van informatie via het internet naar de praktijk dan is de aktie agenda een ideaal middel om erachter te komen hoe en waar andere permacultuur geïnteresseerden te ontmoeten.

Overzicht van aangemelde permacultuur projecten in en rond Nederland

Permacultuur projecten in Nederland
Naast dat permacultuur optimaal gebruik probeert te maken van de huidige mogelijkheden van het internet om contact te maken tussen geïnteresseerden is het daarnaast ook handig om concrete permacultuurprojecten te bekijken en van elkaar in de praktijk te leren. Inmiddels zijn er rond de 100 permacultuurprojecten die zich geregistreerd hebben in NL en omgeving, een overzicht is te vinden op: permacultuurnederland.org/map.php

Als je zelf aan de gang wilt maar niet goed weet hoe te beginnen dan is het handig om eens een kijkje te nemen op een project in de buurt en de eigenaar daarvan wat vragen te stellen. De ervaring leert dat mensen graag vertellen over hoe ze hun eigen permacultuurtuin hebben ontworpen, wat de ideeën erachter zijn en hoe de tuin zich verder moet gaan ontwikkelen.

Planten en zaden ruilen
Voor de mensen die het belang van biodiversiteit goed begrijpen en hier zelf mee aan de gang willen is het goed te weten dat er een platform is om actief zaden en planten met elkaar uit te ruilen. Inmiddels doen hier ook vele mensen door heel Nederland aan mee en worden er momenteel zo onderling rond de 180 verschillende planten en zaden met elkaar uitgewisseld. Op permacultuurnederland.org/index.php?id=48 meer informatie over hoe je zelf deel kunt gaan nemen aan dit netwerk.

Reizen met permacultuur in binnen- en buitenland
Via WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms) en HelpX kun je op vele projecten aan het werk binnen Nederland, Europa en zelfs de hele wereld. Het idee is dat je een aantal uren meewerkt op een boerderij en daarvoor krijg je gratis kost en inwoning. Het is een superleuke ervaring om als persoon zo op een aantal boerderijen te kijken en tegelijk de mensen waar je werkt goed te leren kennen. Je kunt een zeer leuke, nuttige en goedkope vakantie hebben met WWOOF. Van de andere kant heb je als gastadres ook het voordeel dat je enthousiaste reislustige mensen hebt die je een tijdje komen helpen met je bedrijf / boerderij / permacultuurtuin / project. Nuttig en gezellig, zo komt de vakantie naar je toe. Op de volgende site kun je meer over WWOOF te weten komen: https://wwoof.net

HelpX is een ander netwerk wat min of meer op dezelfde manier werkt. Meer informatie hierover vind je op www.helpx.net artikelen.

Aanverwante artikelen:
-) Eetbare dorpen en steden
-) Raamtuinieren
-) De gemakkelijke moestuin
-) De kruidenspiraal
-) De eetbare bostuin
-) De buurtmoestuin
-) Een boerderij voor de toekomst
-) Eetbare groene woestijnen met Permacultuur
-) Groen Goud – VPRO Tegenlicht over permacultuur
-) Rondleiding Permaculture Research Insitute
-) Permacultuur, voorbeelden en inspiratie
-) Permacultuur in Nederland en omgeving
-) Eetbare planten en paddenstoelen database
-) Ruil je eigen eetbare planten bij elkaar
-) Engelse Plants for a Future database

Reacties niet mogelijk.