web analytics

TT Trainingen – 12 en 13 september

Combinatie training zaaien en bloeien

Op 12 en 13 september is er weer een TT trainingsweekend, waarin de basis- en vervolgtraining simultaan gegeven worden.

Er is een Engelstalig filmpje dat in 5:26 minuten een indruk geeft van de training.

De programma’s van beide trainingen zijn waar mogelijk met elkaar vervlochten en waar nodig

Klik hier voor volledig bericht.