web analytics

5 maart Café Mondiaal met LETS-VoorElkaar

Ruilkring LETS-VoorElkaar maakt gebruik van kwaliteiten

Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten kunnen we het leven een stuk gemakkelijker en prettiger maken vinden Leo de Groot, Hans Roumen en Monique Banen. De oprichters van de ruilkring LETS-VoorElkaar hebben eind vorig jaar op internet een platform in gebruik genomen waarop iedereen in Parkstad zijn diensten

Klik hier voor volledig bericht.

Verslag 1e informatie bijeenkomst LETS-VoorElkaar

Verslag: Toon v/d Berg

Op 11 oktober 2014 was er een eerste informatieve bijeenkomst van belangstellenden in de ruilkring. Met dank aan Alcander hebben we hiervoor gebruik kunnen maken van de mooie en uitstekend geoutilleerde ruimtes van buurtcentrum MSP en jongerencentrum thé Break.

In een kort voorstellingsrondje hebben een tiental bezoekers kennis gemaakt met

Klik hier voor volledig bericht.

Start LETSVoorElkaar ruilkring

LETSVElogoDe ruilkring LETSVoorElkaar is opgezet door een werkgroep van Transition Town Parksjtad. Na een lange aanloop zijn de website en het daaraan gekoppelde registratie-systeem startklaar. Elke inwoner van Parkstad kan zich nu inschrijven en deelnemer worden via de website www.letsvoorelkaar.nl en zijn/haar vraag en aanbod bekend maken. Op veel plaatsen bestaat er al langer een LETS ruilkring met een eigen virtuele munt, b.v. de Noppes in Amsterdam of de Mats in Maastricht. En nu dus ook in de regio Parkstad. LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem. In een LETSruilkring wisselen deelnemers diensten en producten met elkaar uit, buiten het normale geldsysteem om. Er wordt een eigen ruilmiddel gebruikt, bij VoorElkaar is gekozen voor de Spark als ruilmiddel. Zaterdag 11 oktober 2014 van 14-00 tot 17-00 uur is er een bijeenkomst voor belangstellenden en aspirant deelnemers. De locatie is Alcander gebouw, Schandelermolenweg 24, 6415 GG Heerlen. Hier wordt de opzet en werking van de ruilkring LETSVoorElkaar toegelicht en is er ruimte voor vragen, ideeën en opmerkingen. Het is de bedoeling om in de toekomst regelmatig een bijeenkomst / KLETScafe te houden waar de deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. De achterliggende gedachten bij een ruilkring zijn divers: Hoe meer mensen deelnemen in de ruilkring en actief diensten/producten ruilen des te meer sociale interacties. Dat versterkt de sociale structuur en cohesie. Door zoveel mogelijk elkaar te helpen wordt de verbondenheid in en de participatie aan de gemeenschap groter. Door zoveel mogelijk met elkaar te delen en gemeenschappelijk gebruik van goederen wordt verspilling en overconsumptie tegengegaan. Hoe meer diensten in de ruilkring worden uitgewisseld des te veerkrachtiger en zelfredzamer wordt de plaatselijke gemeenschap. We hopen daarom op een brede belangstelling en veel deelnemers. Iedereen is welkom. Voor meer inlichtingen en informatie: letsvoorelkaar@gmail.com Monique Banen, tel. 06 14835537 Toon vd Berg, tel 045 5720262 Of ga naar www.letsvoorelkaar.nl Ruilplaatje

Klik hier voor volledig bericht.