web analytics

Teken nu en stop het omstreden handelsverdrag TTIP

Stop_TTIP_350x250_02Al geruime tijd wordt er campagne gevoerd tegen een omstreden handelsakkoord genaamd TTIP. Doorgaans gaat Transition Town voor het ondersteunen van oplossingen maar ook binnen Transition Town Parksjtad gaan er stemmen op om onze stem in deze te laten horen. Als je TTIP in een zoekmachine zet krijg je talloze resultaten waarvan het lezen daarvan je doet huiveren.

Hieronder de inleiding over TTIP welke Foodwatch op hun site hebben staan:

Achter gesloten deuren, in het grootste geheim, wordt er tussen de EU en de VS onderhandeld over het handelsverdrag TTIP. Regeringen en bedrijven beloven ons om economische groei en banen te creëren aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Maar foodwatch is er samen met 390 maatschappelijke organisaties van overtuigd dat de overeenkomst vooral grote bedrijven dient, niet de Europese burgers.

Het grootste gevaar is niet de verzwakking van de bestaande normen. Noodzakelijke verbeteringen op gebied van milieu-, arbeids- dierenwelzijns- en consumentenrechten worden vrijwel onmogelijk gemaakt, omdat regelgeving door zowel de EU als de VS moet worden goedgekeurd. Bovendien kunnen bedrijven straks mogelijk een klacht indienen, als ze kunnen aantonen dat politiek beleid tot economische schade leidt. In gewone mensentaal: politici kijken wel uit om wetten te maken die consumenten beschermen (en economisch nadelig zijn voor bedrijven). Dat kan ze op een flinke schadeclaim komen te staan.

We moeten ons samen verzetten tegen dit zorgwekkende ondemocratische proces. Europese regels die de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel waarborgen, kunnen mogelijk door de VS en de voedselindustrielobby onderuit geschoffeld worden.

De Europese Commissie heeft ons verzoek tot het starten van een officieel burgerinitiatief afgekeurd. Samen met 390 andere organisaties, heeft foodwatch besloten de petitie toch te starten. We moeten politici tonen hoe bezorgd en verontwaardigd Europese consumenten zijn over TTIP.

Op 4 december jl. zijn de één miljoen benodigde handtekeningen voor het zelfgeorganiseerde burgerinitiatief binnengehaald! Om een nog sterker signaal af te geven aan de Europese Commissie is besloten het verzamelen van handtekeningen voort te zetten. Teken nu en vraag je vrienden, kennissen, collega’s en familie hetzelfde te doen!

 Meer info:

Reacties niet mogelijk.