web analytics

Zonnestroom particulieren goedkoper dan fossiel

Zondag 29 januari bracht het NOS-journaal het grote nieuws ‘officieel’ op TV: “Stroom van zonnepanelen op het eigen huis is goedkoper dan stroom van energieleveranciers.” Dit blijkt zelfs al vanaf zomer 2010 het geval te zijn, volgens deze factsheet over de Nederlandse energiemarkt, gemaakt door Natuur & Milieu.  Dit zijn de belangrijkste oorzaken:

  1. De prijs van zonnepanelen is in tien jaar 80% gedaald
  2. De prijs van stroom is in elf jaar met ruim 8 % per jaar gestegen
  3. De hoge energiebelasting en BTW


Er is nog geen sprake van ‘Grid-parity‘, het moment waarbij de netto kostprijs (zònder belasting of subsidie) van zonnestroom gelijk is aan die van fossiele stroom. Als dat punt aanbreekt, zal de opmars van zonne-energie niet meer te stuiten zijn.

Maar we zijn dichter bij dan men wil toegeven, zeker als je weet dat 36% van de stroomprijs bestaat uit belasting. En dat anderzijds jaarlijks miljarden subsidie gaat naar olie, gas en kolen waardoor de kostprijs van die energie kunstmatig laag gehouden wordt.

breakevenpv

Veel nieuwe zonnepaneelprojecten in 2012

Zonnepaneelprojecten als Zonnehoven van TT Deventer en Wij Willen Zon van Urgenda krijgen volop navolging. Een ware golf aan burgerinitiatieven realiseert dit jaar overal in het land de collectieve aanschaf van zonnepanelen met inkoopkorting. Maar bovenal nemen zij de voorlichting en werving van nieuwe deelnemers op zich. Zonnepaneelbedrijven vinden dat maar wat interessant waardoor lagere prijzen en goede dienstverlening prima onderhandelbaar worden. Lokale PV-initiatieven worden ook met open armen ontvangen bij gemeenten en lokale fondsen.

Een paar interessante projecten in 2012 waar je makkelijk aan mee kunt doen zijn:

‘Zonnekracht’

van Nudge – consumenten samen voor een duurzaam Nederland. Een ‘buurtburgemeester’ in een wijk is aanspreekpunt voor een PV-project. Samen met buurtgenoten worden plannen ontwikkeld. Nudge helpt door mensen bij elkaar te brengen, kennis te delen, buurtburgemeesters te trainen, experts aan te bieden en een toolbox met allerlei communicatiemiddelen en achtergrondinformatie. Momenteel zijn er al 133 buurtburgemeesters actief.

Ideaal voor samenwerking met TT zoals Inge Kouw bewijst, die op 28 februari start in Eindhoven.

‘Zon zoekt Dak’

van Natuur & Milieu in samenwerking met ASN-bank. Een landelijk project waaraan dus iedere particulier kan meedoen. Aangeboden worden twee standaardpakketten zonnepanelen van 5 en van 8 panelen, respectievelijk voor € 3.231 en € 4.705. Inclusief installatie en BTW. Het pakket van 5 panelen kostte een jaar gelden nog € 900,= meer… Uitbreiding met meer zonnepanelen is mogelijk. Vandaag zag ik de teller van de offertes van 1.490 naar 1.579 gaan. Animo genoeg!

IEA en Wereldbank bepleiten eerlijk speelveld op de energiemarkt

Zelfs de IEA en de Wereldbank roepen de overheden op om de exorbitante overheidssteun aan de olie-, kolen- en gasindustrie af te bouwen. Schattingen variëren van vijftig tot meerdere honderden miljarden euro’s (Leefbare wereld) per jaar: “Dankzij subsidies voor fossiele brandstoffen lijden energiemarkten aan appendicitis. Ze moeten worden verwijderd voor een gezonde energie-economie,” zei hoofdeconoom Birol van het IEA op 19 januari 2012 tegen The Guardian. “De prijzen voor energie zijn significant te laag in veel delen in de wereld, wat leidt tot verspilling, instabiele prijzen en brandstofsmokkel. Het ondermijnt daarnaast de concurrentiepositie van hernieuwbare energie.”

Energiebelasting op duurzame energie onjuist

De energiebelasting op stroom is ongeveer 30%.  De overheid heft energiebelasting omdat: “Energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. Hierdoor wordt energie duurder en zullen verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee omgaan.” Zonnepanelen dragen zeer weinig bij tot deze redenen en het zou daarom meer dan terecht zijn wanneer deze belasting stopt voor duurzame energie.

Lagere BTW op duurzame stroom, wel zo eerlijk

Over de 30% energiebelasting wordt nog eens 19% BTW gerekend. Natuur & Milieu en ASN Bank hebben een petitie gestart om de BTW op duurzame stroom te verlagen van 19 naar 6%. Duurzame energie opwekking voorziet in een levensbehoefte, zoals landbouw en levensmiddelen. Negen van de tien Nederlanders is voor. En 30.266 mensen hebben de petitie tot aan vandaag getekend.

De btw-verlaging van 19 naar 6% is terecht, nu er geen andere stimuleringsmaatregelen van de overheid meer zijn voor zonne-energie van particulieren. De potentie voor zonne-energie is groot. Diverse peilingen tonen dat miljoenen mensen in Nederland bereidt zijn te investeren in zonnepanelen.

Helemaal wanneer de overheid haar deel bijdraagt om het oneerlijke speelveld met  fossiele energie,  eerlijker te maken. Oftewel wanneer ze de subsidies aan olie, kolen en gas afbouwt. Waarmee tegelijk het ‘verlies’ aan BTW – inkomsten op duurzame energie opgevangen kan worden.

Een buitenkans voor de overheid om met hulp van de burgers er toch nog voor te zorgen dat ze haar CO2-reductie doelstelling gaat halen. Zelfs in tijden van crisis!

Geef een reactie